Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Bij het rijtje tegenstanders van de sloop van de twee rijksmonumenten op het Binnengasthuisterrein heeft zich weer een opponent gevoegd: de gemeentelijke Commissie voor Welstand en Monumenten Amsterdam. Die heeft negatief geadviseerd over sloop. De commissie concludeert dat sloop leidt tot ‘een onacceptabele aantasting’ van de monumentale waarden van de gebouwen zelf en van het BG-complex als geheel.

Meerwaarde
De gemeentelijk welstandscommissie vindt dat het Binnengasthuis ‘een ensemble’ is dat bestaat uit afzonderlijke historische gebouwen uit verschillende periodes. ‘Het feit dat deze gebouwen onderdeel uitmaken van het Binnengasthuiscomplex, dat als geheel ook de status van rijksmonument heeft, geeft ze juist een meerwaarde,’ schrijft de commissie in haar advies. Volgens de commissie is de architectuur van de gebouwen ‘belangrijk in het oeuvre van architect Poggenbeek, maar ook als voorbeeld van de destijds ontwikkelde ziekenhuistypologie’, die volgens de commissie ‘onlosmakelijk’ verbonden is met de cultuurhistorie van deze plek.

Louter negatief
De UvA wil op het BG-terrein een nieuwe bibliotheek annex studiecentrum geesteswetenschappen bouwen als onderdeel van een stadscampus. De universiteit wil daartoe twee monumentale panden op het terrein – de voormalige Tweede Chirurgische Kliniek en een deel van het voormalige Zusterhuis - slopen. Die voorgenomen sloop kent inmiddels steeds meer tegenstanders in en buiten de politiek. Vorige week kwam de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) ook al naar naar buiten met een rapport waarin louter negatief werd geadviseerd over sloop.

Inmiddels heeft ook het Bureau Monumenten & Archeologie van de gemeente Amsterdam zich tegen sloop gekeerd. Dit bureau adviseert 'een herbestemmingsvariant verder uit te werken'.

Het wachten is nu nog op het advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het lijkt erop dat ook deze dienst zal adviseren niet te slopen. In een brief van 18 januari aan de VVAB schrijft de dienst: 'Sloop van beschermde monumenten is uitzonderlijk en zal niet snel stroken met de erfgoedzorg die wij hebben.'  Het Stadsdeel Centrum zal over twee maanden een conceptbeslissing nemen over het al dan niet slopen van de monumenten en zal dan de adviezen van deze diensten meenemen.

Op 28 februari organiseert de centrale studentenraad een Lagerhuisdebat over het BG-terrein in Perdu, Kloveniersburgwal 86. Aanvang: 20 uur. Zie hier voor meer info.