Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Dirk Gillissen (UvA)
actueel

UvA besteedt opbrengsten leenstelsel aan intensief onderwijs en betere docenten

Henk Strikkers,
3 december 2018 - 09:38

De studentenraad, ondernemingsraad en het bestuur zijn eruit: de gelden die UvA krijgt door de afschaffing van het leenstelsel gaan naar intensiever onderwijs en verdere professionalisering van docenten.

Deze donderdag stemden de Centrale Studentenraad (CSR) en de Centrale Ondernemingsraad (COR) in met die twee thema’s. Er gaat ook geld naar ‘passende en goede onderwijsfaciliteiten’, maar dat is vooral ondersteunend aan die eerste twee thema’s. Over de bestemmingen was weinig discussie. Uit rondetafelgesprekken, besprekingen in commissies en een enquête van de CSR en de COR bleek dat de meeste UvA’ers vonden dat het geld naar deze twee onderwerpen, en dan vooral naar intensiever en kleinschaliger onderwijs, moesten gaan.

 

Verdeling over faculteiten

Lang waren met name het UvA-bestuur en de Centrale Studentenraad het echter oneens over de manier waarop het geld over de faculteiten verdeeld moest worden. Het UvA-bestuur wilde dat faculteiten met een zogenoemde hogere bekostigingsfactorEen bekostigingsfactor is een soort verdubbelaar: sommige faculteiten krijgen per student meer geld van de UvA omdat het onderwijs bijvoorbeeld door bijzondere materialen of ruimten duurder is. zoals de bètafaculteit en de Faculteit der Geneeskunde meer geld zouden krijgen. De Centrale Studentenraad wilde dat er voor iedere student evenveel geld naar de faculteiten zou gaan.

‘Iedere student heeft evenveel ingeleverd, dus iedere student moet evenveel terugkrijgen, was de gedachte van de meesten leden van de studentenraad’

Dat leidde eerder tot een stem tegen deze plannen. In de afwijzingsbrief schreven de studentenraad en de ondernemingsraad dat: ‘hoewel de GVGV staat voor gezamenlijke vergadering, het overleg van de Centrale Studentenraad en de Centrale Ondernemingsraad. absoluut erkent dat kostenverschillen er zijn in het onderwijs zelf, acht de GV het niet vanzelfsprekend dat dit ook het geval is voor de investeringen die met de middelen van de kwaliteitsafspraken gedaan zullen worden.’

Foto: Mina Etemad
Roeland Voorbergen: ‘De stemming is eerlijk verlopen, dus moeten we het resultaat accepteren’

Studenten en medewerkers lijnrecht tegenover elkaar

Uiteindelijk trok de Centrale Studentenraad echter aan het kortste eind. De UvA wilde niet van wijken weten en legde het voorstel met een nieuwe toelichting voor aan de gezamenlijke vergadering van COR en CSR. Het UvA-bestuur benadrukte dat met name de Faculteit der Geneeskunde miljoenen zou mislopen en uiteindelijk trok het bestuur aan het langste eind.

 

Roeland Voorbergen, voorzitter van de Centrale Studentenraad, vindt dat jammer. ‘In de stemming stonden studenten en medewerkers bijna lijnrecht tegenover elkaar. Iedere student heeft evenveel ingeleverd, dus iedere student moet evenveel terugkrijgen, was de gedachte van de meesten leden van de studentenraad,’ zegt hij. ‘Bij de medewerkers was bijna iedereen het met het CvB eens. Die meerderheid was net iets groter, waardoor het voorstel het haalde.’

 

Voorbergen, die eveneens voorzitter van de GV, zegt dat hij zich nu vol gaat inzetten voor het verwezenlijken van goede kwaliteitsafspraken. ‘De stemming is eerlijk verlopen, dus we moeten het resultaat accepteren.’

 

Kwaliteitsafspraken

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur & Wetenschap; D66) heeft met de universiteiten en studentenbonden afgesproken dat de opbrengsten aan zes thema’s besteed mogen worden: intensiever en kleinschalig onderwijs, meer en betere begeleiding van studenten, studiesucces, onderwijsdifferentiatie, passende en goede onderwijsfaciliteiten en verdere professionalisering van docenten. Universiteiten mochten na instemming van de medezeggenschap een of meerdere thema’s kiezen waar ze prioriteiten aan geven en die ze uitwerken in kwaliteitsafspraken.

Lees meer over