Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Linda Bartlett (cc, via Wikimedia Commons)
actueel

Folia 70: Ministerie wil vrouwelijke bèta's korting geven op collegegeld

Marleen Hoebe,
19 oktober 2018 - 15:11

Folia bestaat 70 jaar. Deze maand blikken we dagelijks terug met een artikel uit ons archief. Vandaag: de directie van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen stelt voor om vrouwelijke studenten in de exacte vakken een korting te geven op het collegeld. Hiermee wil de directie een betere man-vrouwverdeling realiseren.

Lager collegeld voor vrouwen

Ambtelijke werkgroep werpt balletje op

19 augustus 1988 - Jos Dohmen/HOP

 

Vrouwelijke studenten die een studierichting kiezen waarin vrouwen ondervertegenwoordigd zijn, zoals in de exacte vakken, zouden korting kunnen krijgen op het collegeld. Deze mogelijkheid wordt geopperd in een recent rapport van de directie Toekomstverkenningen van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

 

Volgens het rapport is voorlichting het belangrijkste instrument van de overheid om de deelname van vrouwen aan het hoger onderwijs te stimuleren en om een betere verdeling te realiseren van vrouwen over de studierichtingen. Daarnaast wordt in overweging gegeven het collegeld te differentiëren naar sekse en studierichting. In plaats daarvan zou de overheid ook een premie kunnen geven aan vrouwen die een dergelijke studie voltooien, bijvoorbeeld door de studieschuld gedeeltelijk kwijt te schelden.

 

De opstellers van het rapport ‘Vrouwen en hoger onderwijs’ zeggen dat vrouwenemancipatie een vast agendapunt kan worden in de dialoog tussen de minister van onderwijs en de universiteiten en hogescholen. Zowel in het overheidsplan voor het hoger onderwijs (het Hoop) als in de ontwikkelingsplannen van de instellingen zou hieraan aandacht moeten worden geschonken. De directie Toekomstverkenningen is voornemens ieder jaar een bericht te publiceren met cijfers over de verdeling van mannen en vrouwen over de verschillende studierichtingen en over de verschillende personeelsfuncties in het hoger onderwijs.