Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Stadsdeelbestuurder Boudewijn Oranje heeft gisteravond een onderzoeksrapport in ontvangst genomen over de met sloop bedreigde rijksmonumenten op het Binnengasthuisterrein. Alle in het rapport aan het woord komende experts zijn het erover eens dat de UvA haar stadscampus op het terrein kan realiseren zonder sloop van de twee monumenten.

Het rapport werd aangeboden door vertegenwoordigers van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB), die het rapport had laten vervaardigen als reactie op het expertrapport dat de UvA enige maanden geleden liet maken door Fons Asselbergs, Maurits de Hoog en Rob Toornend. De VVAB presenteerde een vergelijkbaar rapport, uiteraard met andere experts.

Architectuurhistoricus Gerrit Vermeer, werkzaam bij de UvA, meent dat door het transformeren van de bestaande gebouwen tot moderne bibliotheek annex studiecentrum de UvA verbonden blijft met de geschiedenis van de binnenstad en dat alleen daarom al sloop van de monumenten een slecht plan is. ‘Juist met deze oude gebouwen kan de UvA zich onderscheiden.’ Bovendien wijst hij erop dat op het Binnengasthuisterrein ‘niet alleen afzonderlijke panden’ de monumentenstatus hebben, ‘maar ook het complex als geheel’. Met andere woorden: als het hele gebied monumentenbescherming geniet, hoe kan een onderdeel daarvan (de twee panden) dan zijn uitgesloten?

Ingrepen
Architectenbureau Van Stigt pleitte al eerder (en nu opnieuw) voor behoud van de panden. Met een beetje passen en meten zijn de bibliotheek en het studiecentrum prima in de bestaande panden onder te brengen ‘mits een aantal ingrepen toegestaan wordt en met name de binnenhof [van de te slopen panden] overdekt mag worden.’

Hendrik Battjes en Leon Deben, die eerder voor de PvdA een rapport schreven over de binnenstadsplannen van de UvA, gaan in het VVAB-rapport vooral in op de loopafstanden die de UvA steeds hanteert om haar clusterbeleid te rechtvaardigen. Alle onderdelen van de stadscampus moeten snel onderling te voet bereikbaar zijn. Maar wat is snel, vragen de heren zich af. De UvA rekent volgens hen een veel te lage gemiddelde loopsnelheid en dan duurt het lang voor je je van het ene campuspand naar het andere hebt verplaatst. Nieuwbouw van een bibliotheek en sloop van de twee monumenten hebben volgens hen niets te maken met de zogenoemde clustering. ‘Daartussen bestaat geen aantoonbaar verband.’

De Utrechtse hoogleraar Denslagen ten slotte vraagt zich in het rapport af of monumentenzorg niet een ander belang dient ‘dan al of niet gezonde economische ontwikkelingen in de vastgoedsector’.

Nu zowel de voorstanders als de tegenstanders van sloop hun expertiserapporten hebben overhandigd aan het bestuur van Stadsdeel Centrum, is de politiek weer aan zet. Voordat Boudewijn Oranje een beslissing neemt over sloop of behoud worden er nog rapporten verwacht van de gemeentelijke Commissie voor Welstand en Monumenten en van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Oranje verwacht half april een conceptbeslissing voor te leggen aan de stadsdeelraad.

De UvA zal volgende week met een reactie komen op het rapport van de VVAB.

Op 28 februari zal de centrale Studentenraad in Perdu een debat organiseren over de toekomst van het Binnengasthuisterrein. Locatie: Kloveniersburgwal 86. Aanvang: 20.00 uur.