Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Paal (cc, via Flickr)
actueel

Folia 70: zeventig bugbusters waken over UvA tijdens millenniumnacht

Sterre van der Hee,
24 oktober 2018 - 13:42

Folia bestaat 70 jaar. Deze maand blikken we dagelijks terug met een artikel uit ons archief. Vandaag: de UvA ligt een week plat wegens de millenniumwende. ‘Het AMC onderzocht niet minder dan 35 duizend apparaten op millenniumbestendigheid.’

Universiteit week plat wegens millenniumwende

mei & december 1999

 

Aan de UvA worden in de eerste week van het jaar 2000 geen colleges gegeven uit angst voor millenniumproblemen. De universiteit vreest uitvallend openbaar vervoer en ‘eventuele voedselschaarste’.

 

Tot die algemene maatregel heeft het college van bestuur besloten om risico’s zoveel mogelijk te vermijden. De aandacht ging tot nu toe vooral uit naar het millennium-proof maken van de infrastructuur. Daarnaast moet nu volgens het college worden gewerkt aan ‘noodscenario’s en risicobeheersing’.

Het UvA-bestuur vreest voor ‘uitvallend openbaar vervoer, eventuele voedselschaarste door stilvallende infrastructuur en uitval van elektriciteit waardoor verwarmingen niet werken, etc’

Om die reden mag het universitair personeel dat nodig kan zijn bij eventuele catastrofes rond de feestdagen slechts beperkt verlof opnemen, en moet het beschikbaar zijn voor overwerkt en oproepdiensten. Verder dienen alle computers na het maken van een back-up uiterlijk op oudejaarsdag te worden uitgeschakeld of ontkoppeld. Ze zullen dan vanaf nieuwjaarsdag gefaseerd weer worden ingeschakeld.

 

Aan de faculteit voor Maatschappij- & Gedragswetenschappen en mogelijk ook elders kregen alle personeelsleden een e-mail waarin de maatregel wordt aangekondigd. Daarin wordt gesteld dat het college van bestuur vreest voor ‘uitvallend openbaar vervoer, eventuele voedselschaarste door stilvallende infrastructuur, uitval en elektriciteit waardoor verwarmingen niet werken etc.’

 

Het millenniumprobleem heeft inmiddels de aandacht van een stuurgroep, een projectgroep en een afstemmingsgroep. Daarnaast zijn in de faculteiten millenniumcoörindatoren aangewezen. De UvA heeft voor de hele operatie twee ton uitgetrokken, en dat bedrag gaat indien nodig omhoog. ‘It’s better to be safe than sorry’, aldus een lid van de Stuurgroep Millennium.

 

Maatregelen AMC 

Het zijn geen halve maatregelen die het Academisch Medisch Centrum (AMC) heeft getroffen. Zelfs als de wereld vergaat, kan het AMC gewoon door. Het medisch centrum draait in de millenniumnacht op eigen stroom, heeft een reservoir aangelegd van 660 kubieke meter schoonmaakwater plus een ontzaglijke hoeveelheid drinkwater, en heeft voor weken ‘strategische voorraden’ in huis, met stapels ziekenhuisbenodigdheden.

 

Ook als het volledige telefoonnet opeens ophoudt te bestaan, zal het AMC er niet veel van merken. Al het personeel dat normaliter bij een ramp wordt opgebeld of -gepiept brengt de avond door binnen de muren van het AMC. Het AMC heeft een nieuw woord bedacht voor deze nog niet eerder voorgekomen staat van paraatheid: dubbel worst-casescenario

Het millenniumprobleem heeft inmiddels de aandacht van een stuurgroep, een projectgroep en een afstemmingsgroep

Het medisch centrum heeft inmiddels 420 mensen ingeroosterd voor de feestnacht, ruim twee keer zoveel als op een gewone vrijdagavond. Hoewel elk personeelslid een bonus krijgt van 750 gulden, vonden de meeste mensen volgen het AMC het helemaal niet erg om zich in te schrijven. ‘Het is geen nacht zoals alle andere’.,zegt een woordvoerder. ‘Er heerst hier die nacht een heel bijzondere sfeer. En afgezien daarvan: onregelmatige diensten horen toch een beetje bij het vak.’

 

Dubbel worst-casescenario of niet, het AMC benadrukt dat er eigenlijk helemaal geen problemen worden verwacht. Om te voorkomen dat het personeel zich een rotje verveelt heeft het medisch centrum daarom ook een knallende nieuwjaarsfuif georganiseerd in de hal van het ziekenhuis. ‘Met een parasolletje en een bandje en een drankje, de hele mikmak. Er zal ook slaapgelegenheid zijn voor mensen die hun kinderen meenemen. En spelletjeskamers, zodat bezoekers kunnen halmaën, of zoiets.’ In een speciale milleniumuitzending zal de NOS ruim aandacht besteden aan het medisch centrum: het AMC is een van de zes locaties waarvandaan de NOS de jaarwisseling verslaat.

 

Als calamiteiten inderdaad uitblijven, kan het rampenscenario na enkele uren stap voor stap worden afgebouwd. ‘Dan sturen we onze mensen weer naar huis. Of althans, we geven ze de gelegenheid om weg te gaan. Misschien vinden ze het wel zo gezellig dat ze hier nog een poosje blijven.’ 

 

Het nieuwjaarsalarm vormt het sluitsuk van een grootscheepse millenniumoperatie, waarbij het AMC in anderhalf jaar tijd niet minder dan 35 duizend apparaten onderzocht op millenniumbestendigheid. ‘Alles waar een stekker aan hangt of waar een chipje in zit hebben we bekeken’, aldus het AMC.