Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Monique Kooijmans
actueel

Promotiestudent: toekomst of schrikbeeld?

Henk Strikkers,
27 juli 2018 - 15:07

De Rijksuniversiteit Groningen experimenteert sinds twee jaar met promovendi die niet in dienst zijn van de universiteit, maar die een beurs krijgen als ware ze student. Volgens de universiteit is het een succes, volgens het Promovendi Netwerk Nederland bepaald niet.

Deze week schrijven drie medewerkers van de Groninger universiteit in NRC dat de nieuwe promotiestudenten tevreden zijn met hun opzet. Anders dan reguliere promovendi zijn deze promotiestudenten niet in dienst van de universiteit. Ze mogen hun eigen promotieonderwerp kiezen en krijgen bovendien een opleiding die hen moet voorbereiden op werk buiten de universiteit. Slechts één op de vijf promovendi komt immers later te werken in de wetenschap.

 

Grote belangstelling

Volgens Lou de Leij, Marjan Koopmans en Ingrid Molema, alledrie namens de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) betrokken bij dit experiment, zijn de resultaten veelbelovend. In NRC schreven ze woensdag: ‘De ervaring van de afgelopen twee jaar laat zien dat de belangstelling voor ons programma groot is en dat er – tegen de landelijke trend in – de afgelopen twee jaar ook daadwerkelijk meer promovendi gestart zijn.’

‘De ervaring laat zien dat de belangstelling voor ons programma groot is en dat er meer promovendi gestart zijn’

Daarnaast schrijven ze dat de promovendi ‘enthousiast’ zijn over hoe ze worden voorbereid op hun toekomst. ‘Vanaf het begin worden promovendi zich bewust gemaakt van hun carrièremogelijkheden, worden ze geholpen bij het maken van keuzes, krijgen ze een scala aan trainingsmogelijkheden aangeboden en worden ze uiteindelijk ook in contact gebracht met potentiële werkgevers’.

 

Tweederangs promovendi

Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) is echter niet te spreken over het experiment, zo schrijft het vandaag in dezelfde krant. Volgens het PNN hebben de promotiestudenten minder zekerheid en minder inkomsten. Het verschil in inkomsten is ‘uiteindelijk zo’n 20.000 euro over vier jaar ten nadele van de promotiestudent,’ schrijven vier bestuursleden van het PNN. Het feit dat de promotiestudenten wél WW krijgen duidt er volgens het PNN op dat de RUG ook weet dat promovendi eigenlijk werknemers zijn. Volgens het PNN ‘lijkt het er sterk op dat er tweederangs promotiemedewerkers zijn gecreëerd.’

Volgens het promovendinetwerk ‘lijkt het er sterk op dat er tweederangs promotiemedewerkers zijn gecreëerd’

Daarnaast vermoedt het PNN dat de RUG door de groei van het aantal promovendi aldaar ervoor zal zorgen dat het bedrag dat universiteiten per promovendus krijgen zal afnemen. De arbeidsomstandigheden van promovendi zullen er daardoor op achteruit gaan, vermoedt het. Daardoor ‘kleedt de Rijksuniversiteit Groningen het promoveren uit,’ aldus het PNN.

 

Groningen en Rotterdam

Voorlopig doen enkel de Rijksuniversiteit Groningen en de Erasmus Universiteit Rotterdam mee aan dit experiment met promotiestudenten.

 

Heb je hier een mening over? Reageer hieronder of schrijf een opiniestuk.