Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

UvA zet plannen voor organisatieaanpassing bieb on hold na onrust

Dirk Wolthekker,
28 juni 2018 - 14:48

De UvA heeft besloten om pas op de plaats te maken met een organisatieaanpassing voor de Bibliotheek UvA/HvA. Onder het UvA-personeel van de Bibliotheek UvA/HvA ontstond onrust over de plannen waarbij zij meer moeten samenwerken met andere ondersteunende diensten.

Het universiteitsbestuur heeft deze middag in een brief aan de GOR laten weten ‘pas op de plaats’ te maken met het organisatieplan Bibliotheek UvA/HvA. Medewerkers zagen die ‘organisatieaanpassing’, die het College van Bestuur van de UvA op voorspraak van bibliotheekdirecteur Maria Heijne voor ogen heeft, als een ‘reorganisatie’. De universiteit spreekt dus over een organisatieaanpassing en ziet het als het in elkaar schuiven dan wel opsplitsen van taken en functies. De medewerkers van Bibliotheek UvA/HvA gaan ‘functioneel samenwerken’ met andere diensten zoals Facility Services, ICTS en het Administratief Centrum.

 

85 medewerkers

‘De aansturing van alle medewerkers wordt gewijzigd, afdelingen worden gesplitst of samengevoegd, portefeuilles herverdeeld, bestaande functies verdwijnen, nieuwe functies worden gecreëerd. Dit gaat duidelijk veel verder dan een organisatiewijziging,’ schrijft de gemeenschappelijke ondernemingsraad van de centrale eenheden (GOR) van de UvA in een brief aan het universiteitsbestuur. Daarin geeft de raad een negatief advies af over de organisatieaanpassing van de Bibliotheek UvA/HvA. Die aanpassing is volgens de raad gewoon een reorganisatie, terwijl de UvA het ziet als een ‘sluitstuk’ van een eerder in gang gezet veranderingsproces. Voor 30 procent van de medewerkers van het UvA-deel van de Bibliotheek heeft de aanpassing dan wel reorganisatie (afhankelijk van wie je er over spreekt) gevolgen. Dan gaat het om 85 medewerkers, blijkt uit een brief van het universiteitsbestuur aan de GOR.

Voor 30 procent van de medewerkers van het UvA-deel van de Bibliotheek heeft de aanpassing dan wel reorganisatie directe gevolgen

Hogeschoolbibliotheek

Voor wie de zaak niet meer helder voor ogen heeft even een opfrissertje: vijf jaar geleden werd er een nieuwe organisatiestructuur voor de Bibliotheek ingevoerd. Die had alles te maken met de ‘inpassing’ van de hogeschoolbibliotheek van de HvA in de bibliotheekorganisatie van de UvA. Sindsdien bestaat de Bibliotheek UvA/HvA uit vier afdelingen: het Allard Pierson Museum (inclusief Bijzondere Collecties), de UB, de Centrale Bibliotheekdiensten en de Hogeschoolbibliotheek, hiërarchisch georganiseerd in een zogenoemde lijnorganisatie. Destijds werd afgesproken dat de boel allemaal efficiënt zou worden georganiseerd en bovendien moest er worden samengewerkt met andere dienstenafdelingen van UvA en HvA: het Administratief Centrum, Facility Services en ICT Services.

De HvA vindt de verdere integratie van de Bibliotheek UvA/HvA met de andere diensten wel prima

Geen vanzelfsprekendheid

De samenwerking met die andere diensten kwam onvoldoende van de grond en daarbovenop kwam vorig jaar nog eens de splitsing van UvA en HvA. Onderdeel van die opsplitsing was dat bovengenoemde diensten juist niet zouden worden opgesplitst: hun samenwerking zouden ze moeten optimaliseren en intensiveren. En dat gaat nu gebeuren. ‘De organisatie gaat op de schop en er wordt rechtspositioneel ingegrepen,’ schrijft de GOR, die bovendien vindt dat er een kwaliteitsaspect aan de orde is. ‘Een universiteit heeft de taak en de verantwoordelijkheid te zorgen voor een stabiele, financieel gezonde en wetenschappelijk betrokken bibliothecaire ondersteuning. De ineenvlechting van bibliotheekdiensten met administratieve- en gebouwbeherende diensten vindt de GOR dan ook geen vanzelfsprekendheid.’

 

Waarom en waarom nu

De GOR vraagt zich af ‘waarom’ en ‘waarom nu’. Het zijn dezelfde vragen die vorig jaar steeds aan de orde waren tijden de bestuurlijke splitsing van UvA en HvA: alles werd uit elkaar gehaald, maar de diensten bleven bij elkaar, zeer tegen de zin van een groot deel van de GOR. Deze diensten bleven toch bij elkaar en worden nu verder geïntegreerd, zoals overigens het consultancybureau Deloitte twee jaar geleden ook adviseerde.

 

En de HvA? Die vindt de verdere integratie van de Bibliotheek UvA/HvA met de andere diensten wel prima. De HvA-pendant van de GOR, de Deelraad Staven en Diensten (DSD), laat bij monde van voorzitter Roderik van der Wilk weten dat er aan de HvA-kant ‘positief is geadviseerd’ over het organisatieplan.

 

Geen reorganisatie

Bibliotheekdirecteur Maria Heijne laat in een reactie nadrukkelijk weten dat er geen sprake is van van integratie van de diensten met de Bibliotheek UvA/HvA. Ook laat ze ter geruststelling van haar medewewerkers weten dat er ‘geen ontslagen’ zullen vallen. ‘Het gaat niet om een reorganisatie.’

 

Desalniettemin heeft de UvA besloten om de plannen een paar maanden te overdenken. Universiteitssecretaris Euving schrijft in een brief aan de GOR: ‘Wij willen de tijd nemen om de verschillende punten die u in uw advies adresseert, te beschouwen en te bezien hoe wij dit dossier vervolg willen geven.’ Het universiteitsbestuur komt na de zomer op de zaak terug.

 

Dit bericht is op 28 juni om 16.45 uur aangepast nadat de UvA besloot de plannen voor een paar maanden on hold te zetten.