Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Marijn van Zanten
actueel

UvA Matching verlaagde uitval in eerste jaar niet

Henk Strikkers,
8 juni 2018 - 11:25

De invoering van UvA Matching heeft er niet voor gezorgd dat er minder studenten in het eerste jaar uitvallen. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek dat de UvA liet uitvoeren. Wel blijken de matching-adviezen een goede graadmeter voor studiesucces.

Scholieren die zich voor 1 mei aanmelden voor een UvA-studie krijgen sinds 2014 een uitnodiging voor UvA Matching. Zij zijn in beginsel verplicht om mee te doen aan de proefstudeerweek die bestaat uit onderwijs op een UvA-locatie, zelfstudie en een toets. Op basis van hun prestaties in die week krijgen ze een niet-bindend advies over hun studiekeuze.

 

De UvA wilde met de invoering van Matching drie doelen bereiken: een hoger percentage studenten dat in vier jaar zijn bachelordiploma haalt, minder uitval in het eerste jaar en een realistische onderwijservaring bieden.

Aangescherpte eisen voor bindend studieadvies zouden gelijkgebleven uitval kunnen verklaren

Niet minder uitval, wel een realistische ervaring

Studiekiezers die een positief advies krijgen, blijken in het eerste jaar meer studiepunten te halen dan scholieren die een negatief advies krijgen. Er is geen significant verschil in uitval tussen deze twee groepen, wel vallen niet-deelnemers aan UvA Matching vaker uit dan scholieren die wel deelnemen. Volgens de opstellers van het rapport zou dat kunnen komen door aangescherpte eisen voor het bindend studieadvies.

 

UvA Matching slaagt er goed in studenten te laten ervaren wat een bepaalde studie inhoudt, blijkt uit het onderzoeksrapport. ‘In de ogen van studenten en personeel slaagt UvA Matching er in om aanmelders een realistische en representatieve onderwijservaring te bieden,’ schrijven de auteurs.

Studenten hebben een sterkere binding met hun opleiding en het aantal studenten dat in september niet opdaagt nam sterk af

Het is op dit moment nog niet te zeggen of de derde doelstelling, meer studenten die in vier jaar hun bachelordiploma halen, behaald wordt aangezien Matching minder dan vier jaar geleden werd ingevoerd.

 

Nevenopbrengsten

De opstellers van het onderzoek rapporteren ook een aantal nevenopbrengsten van de invoering van UvA Matching. Zo hebben studenten een sterkere binding met hun opleiding, start de groepsvorming van studenten al voordat ze beginnen in september en nam het aantal studenten dat in september niet op komt dagen sterk af.

 

Sinds 2014 zijn studenten verplicht om mee te doen aan een studiekeuzecheck als ze zich inschrijven voor een universitaire of hbo-studie. De minister drong aan op het invoeren van een studiekeuzecheck om ‘studenten op de juiste plek’ te krijgen en het studiesucces te verhogen.

 

Kwantitatief en kwalitatief

Het onderzoek is door ResearchNed uitgevoerd in opdracht van de UvA. Het bestond uit een meta-analyse van eerdere evaluaties, een analyse van administratieve gegevens van de UvA en interviews met opleidingscoördinatoren en medewerkers die betrokken zijn bij UvA Matching,