Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Foto: Maartje Strijbis (UvA)
actueel

UvA-bestuur schrijft brief op poten aan minister en Kamer: ‘Het systeem kraakt’

Dirk Wolthekker,
5 juni 2018 - 10:51

Het College van Bestuur heeft vandaag een open brief gestuurd aan minister Van Engelshoven (D66) van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap  en aan de vaste Kamercommissie voor OCW waarin wordt opgeroepen over de brug te komen met meer geld en de geplande bezuinigingen te schrappen. ‘Het is tijd voor een ommekeer, een halt aan de gedachte dat het nog doelmatiger en efficiënter kan.’

Het College van Bestuur van de UvA is er vandaag vol in gegaan met een brief – door alle drie de leden van het CvB ondertekend – aan minister Van Engelshoven en aan de vaste Kamercommissie van OCW waarin de collegeleden de minister en de commissie oproepen een einde te maken aan de bezuinigingsdrift op het departement. Ondanks herhaalde oproepen staat de zogenoemde doelmatigheidskorting van 183 miljoen nog recht overeind. Daar komt mogelijk nog een extra bezuiniging van 135 miljoen bovenop als gevolg van tegenvallers op de begroting van OCW.

‘De Rijksbijdrage per student is in vijftien jaar met 25 procent gedaald’

‘Maar het kan niet nóg efficiënter, het kan niet nóg doelmatiger. In onze sector is de structurele onderfinanciering van onderwijs en onderzoek al jaren bestreden door steeds harder en langer te werken. In dezelfde periode nam de regel- en verantwoordingsdruk alleen maar toe.’

 

Slechts 7 miljoen euro

Het College van Bestuur refereert ook aan de gelden van het leenstelsel – een bedrag dat vrijkomt door afschaffing van de basisbeurs – die de komende jaren terug zouden moeten vloeien naar het hoger onderwijs, maar waar weinig van terecht komt, vrezen de bestuurders. ‘Door bezuinigingen blijft er in 2021 van de 152 miljoen euro van het studievoorschot slechts 7 miljoen over. En terwijl studenten sneller studeren, meer vakken volgen en er dus meer onderwijs wordt gegeven, is de Rijksbijdrage per student in vijftien jaar met 25 procent gedaald.’

Ook schrijven de bestuurders dat het onderzoeksintensief onderwijs – kenmerkend voor het onderwijs aan de UvA – sterk onder druk is komen te staan. ‘Terwijl het aantal studenten hard stijgt, blijft het onderzoeksbudget gelijk. Onderwijs en onderzoek lopen zo steeds verder uit elkaar.’ Ook het onlangs afgesloten sectorakkoord kraakt in zijn voegen. ‘Daarin wordt 60 miljoen extra in het bèta- en technisch onderzoek geïnvesteerd. Slechts 10 miljoen wordt gereserveerd voor de sociale en geesteswetenschappen. Dat is veel te weinig.’

 

De minister spreek morgen in de Tweede Kamer over het wetenschapsbeleid en de financiering van het hoger onderwijs.

 

Lees hier de volledige brief.