Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

Universitaire onderzoekers werken gemiddeld 28 procent over

Henk Strikkers,
30 mei 2018 - 10:12

Onderzoekers aan Nederlandse universiteiten werken gemiddeld 28 procent meer uren per week dan hun aanstelling. Dat blijkt uit onderzoek van het Rathenau Instituut. ‘Over het algemeen geldt: hoe hoger de functie, hoe meer overwerk.’

Onderzoekers besteden gemiddeld het grootste deel van hun tijd aan onderzoek, blijkt uit het rapport Drijfveren van onderzoekers van het Rathenau Instituut. Promovendi en postdocs/onderzoekers zijn meer dan de helft van hun tijd bezig met onderzoek, respectievelijk 70 en 52 procent. Ter vergelijking: hoogleraren en universitair hoofddocenten spenderen er niet eens 20 procent van hun werktijd aan, zij zijn meer bezig met onderwijs.

 

Die onderzoekstijd staat onder druk, blijkt uit het rapport. In alle functiecategorieën hebben onderzoekers op de universiteit gemiddeld minder tijd voor onderzoek dan daarover in hun aanstelling is afgesproken. Van alle ondervraagde onderzoekers aan universiteiten geeft 49 procent aan minder tijd aan onderzoek te kunnen besteden dan afgesproken. Aan management- en organisatietaken, onderwijs en acquisitie zijn onderzoekers dan weer veel meer tijd kwijt dan in hun contract staat.

Twee op de vijf professoren werkt meer dan 145 procent van de afgesproken werktijd

Dat heeft als gevolg dat er veel wordt overgewerkt op de universiteit. Dat geldt vooral voor onderzoekers in vaste dienst: de universitair docenten, hoofddocenten en hoogleraren. Slechts 1 procent van de hoogleraren geeft aan ongeveer de tijd te werken die hij voor zijn aanstelling heeft, twee op de vijf professoren werkt zelfs meer dan 145 procent van zijn aanstelling.

 

Ontevredenheid, vooral onder vrouwen

Bijna de helft van de onderzoekers (44 procent) aan universiteiten is dan ook ontevreden over de tijd die ze aan onderzoek kunnen spenderen. Dat geldt met name voor hoogleraren, universitair hoofddocenten en universitair docenten. Universitair docenten vormen de enige groep die ook ontevreden is over de tijd die ze aan onderwijs kan besteden.

Vrouwen zijn ontevredener dan mannen over de tijd die ze kunnen besteden aan onderwijs en onderzoek

Opvallend is dat mannen en vrouwen in de praktijk evenveel tijd aan onderwijs en onderzoek besteden, maar dat dit bij vrouwen meer afwijkt van de gemaakte afspraken dan bij mannen. Meer dan de helft (51 procent) van de vrouwelijke onderzoekers besteedt meer tijd aan onderwijs dan afgesproken, bij mannen is dat 39 procent. Vrouwen zijn daardoor ook ontevredener over de tijd die ze kunnen besteden aan onderwijs en onderzoek.

 

Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut ressorteert onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en doet onderzoek naar de effecten van wetenschap en technologie. Het onderzoeksinstituut ondervroeg vorig jaar ruim 2.600 medewerkers van universiteiten, universitaire medische centra, publieke kennisorganisaties, NWO- of KNAW-instituten en hogescholen. Het is de tweede keer dat het Rathenau Instituut dit onderzoek uitvoert. Ze deed dat eerder in 2013.