Foto: Privéarchief, bewerking: Folia
actueel

#UvAKiest | Vier partijen strijden om zetels in FMG-raad

Dirk Wolthekker,
13 mei 2018 - 09:38

Volgende week beginnen de studentenraadsverkiezingen aan de UvA. We belichten elke dag per faculteit de partijen die meedoen en hun lijsttrekkers. Vandaag lijsttrekkers Lise Lathouwers (Hervorm FMG), Daniël Ellis (De Vrije Student), Bibi van de Laar (UvA Sociaal) en Elmar van den Berg (Red UvA).

Noem vijf kernwoorden om je partij te kenschetsen.

Lise Lathouwers (Hervorm FMG): ‘Decentralisatie, domeindemocratie, diversiteit, dialoog, daadkrachtig.’

Daniël Ellis (De Vrije Student): ‘Digitalisering, flexibilisering, personalisering, pluriformiteit, vrijheid.’

Bibi van de Laar (UvA Sociaal): ‘Diversiteit, toegankelijkheid, educatie, duurzaamheid, transparantie.’

Elmar van den Berg (Red UvA): ‘Rood, activistisch, kritisch, verfrissend, solidair.’

‘Red UvA staat voor actievoeren en is net als de bezetters van het Maagdenhuis kritisch over het rendementsdenken’

Brandt het vuur van de Maagdenhuisbezetting in je partij?

Lise: ‘Absoluut! Het doel van de Maagdenhuisbezetting was om ervoor te zorgen dat ook de stem van de student binnen het UvA-bestuur zou worden gehoord. Hervorm FMG is opgericht uit de passie die toen in het Maagdenhuis heerste. Het begin is gemaakt maar we zijn er nog niet. Wij blijven ons dus inzetten voor meer medezeggenschap en decentralisatie op facultair niveau. Wat wij willen zien is dat de facultaire studentenraad niet meer nodig is doordat besluiten door studenten en docenten samen genomen worden. Daardoor zal de besluitvorming plaatsvinden op horizontaal niveau in plaats van op verticaal niveau.’

Daniël: ‘Dat brandt niet en heeft nooit gebrand. De oprichting van onze partij was een reactie op de bezetting van het Maagdenhuis. Wij hebben de afgelopen jaren laten zien dat je geen panden hoeft te bezetten om dingen voor elkaar te krijgen. Zo hebben we de UvA bijvoorbeeld kunnen laten aansluiten bij de landelijke pilot flexstuderen.

Bibi: ‘Drie jaar na de Maagdenhuisbezetting is de UvA nog steeds niet waar zij moet zijn. De Maagdenhuisbezetters hebben echter niet voor niets gestreden en wij vinden het daarom van belang dat veranderingen serieus genomen worden. Beleid voor academische ontwikkeling en autonomie voor studenten en docenten helpt mee bij het bevorderen van kritisch denken bij het bestuur van de UvA, en het zo transparant mogelijk maken van de universiteit. Samenwerking tussen studenten, docenten en het bestuur is hier de kern om de democratische waarden te beschermen.’

Elmar: ‘Zeker. Dat vuur brandt en willen we brandend houden. Wij staan voor actievoeren en zijn net als de bezetters van het Maagdenhuis kritisch over het rendementsdenken, het gebrek aan diversiteit, werkdruk voor docenten, gebrek aan academische vrijheid en de invloed van het bedrijfsleven op de universiteit.’

‘Studiefaciliteiten zijn gedurende tentamenweken overvol, terwijl de UvA wel ruimte maakt voor stilteruimtes die niet gebruikt worden’

Hoe denk je zo veel mogelijk studenten te bewegen op jouw partij te stemmen?

Lisa: ‘Wij vinden het belangrijk dat je je kans benut om te stemmen, of dat nou op Hervorm FMG is of niet. Ben je het ermee eens dat besluitvorming op het meest decentrale niveau moet worden genomen, dus zo laag mogelijk in de faculteit? Dan ben je bij Hervorm FMG aan het juiste adres!’

Daniël: ‘Studenten willen goed onderwijs en zitten over het algemeen niet te wachten op gekibbel over organisatorische structuren of genderneutrale toiletten. Wij doen hier niet aan mee en zetten ons liever in voor ambitieus onderwijs. Studiefaciliteiten zijn gedurende tentamenweken overvol, terwijl de UvA wel ruimte maakt voor stilteruimtes die niet gebruikt worden. Dat gaan wij in de campagne duidelijk maken.’

Bibi: ‘Naast onze programmapunten en onze campagne-commissie, stellen we ons op met een open houding en zijn we altijd benaderbaar, niet alleen in de campagneperiode of op de campus, maar altijd. Twijfel niet om een keer langs ons kantoor te komen voor een praatje. Alleen met de medewerking van zo veel mogelijk studenten, kunnen we de UvA een stuk beter maken voor de volgende generatie.’

Elmar: ‘Het gaat ons niet zo zeer om de stemmen. Als we de raad in komen gaan we de tijd en middelen die we dan krijgen gebruiken om acties op te zetten die het beleid wel in de goede richting kunnen sturen. Een zetel krijgen is natuurlijk fijn maar ik heb liever dat studenten zich door middel van actie voeren inzetten voor een betere kwaliteit van ons onderwijs en een fijnere universiteit om op te studeren en te leven. We hebben gezien dat de terechte eisen van de Maagdenhuisbezetting niet in de raad gerealiseerd kunnen worden.’

‘Er moeten meer platforms komen voor studenten om mee te kunnen praten over de bezuinigingen’

Wat wil je het komende jaar bereiken met je partij?

Lise: ‘Wij willen ervoor zorgen dat studenten niet alleen op facultair niveau worden gehoord, maar ook nog een stap lager, bij bijvoorbeeld de opleidingscommissie. Bij de lopende en komende bezuinigingen aan de faculteit is het van belang dat we kritisch kijken naar de huidige bestuursstructuur zodat besluitvorming zo transparant mogelijk verloopt. Ook moeten studenten buiten de formele medezeggenschap om gehoord worden. Er moeten meer platforms komen voor studenten om mee te kunnen praten. Dat vereist medewerking van het bestuur om inspraakmogelijkheden voor de student te faciliteren.’

Daniël: ‘De faculteit moet bezuinigen, daar kunnen we helaas niet omheen. Maar als er dan toch bezuinigd moet worden, bezuinig dan op flauwekulzaken die niets met goed onderwijs te maken hebben. De faculteit moet fors schrappen in het aantal fte, maar is gelijktijdig wel bezig met het werven van een eigen Diversity Officer. Studenten hebben daar echt niets aan. Die help je alleen met goed onderwijs en daar gaan wij ons komend jaar opnieuw voor inzetten: alle hoorcolleges moeten online beschikbaar worden gemaakt en de UvA moet de pilot flexstuderen definitief maken. Onderzoekers moeten volgens ons de mogelijkheid krijgen om overal onderzoek over te doen, ook als dit indruist tegen de gangbare of dominante waarden van de universiteit.’

‘Ons doel is om van de UvA een inclusievere gemeenschap te maken, bijvoorbeeld door betaalbare woningen te zoeken’

Bibi: ‘Wij hebben een ambitieuze agenda en willen het komende jaar veel bereiken. Ons doel is om van de UvA een inclusievere gemeenschap te maken, bijvoorbeeld door betaalbare woningen te zoeken en genderneutrale toiletten te introduceren. We vinden het belangrijk dat studenten ook daadwerkelijk iets kunnen leren en zich kunnen voorbereiden op de toekomst.’

Elmar: ‘Red UvA wil dat studenten niet door de diplomafabriek gejaagd worden maar dat studenten zonder burn-outs en depressies het onderwijs kunnen volgen dat ze willen volgen. Met het huidige model van outputfinanciering en bezuinigingen worden vakken en hele instituten die volgens de managers niet tot de “kerntaak’’ van het onderwijs behoren zonder effectieve tegenwerking wegbezuinigd. Er moet meer geld naar hoger onderwijs, maar ook de bestuurders aan de UvA moeten verantwoordelijk gehouden voor de politieke keuzes die zij maken. Er moet een radicale verandering plaatsvinden in hoe het hoger onderwijs nu is ingericht. Deze radicale omslag en meer financiering voor universiteiten is wat we samen met studenten, docenten en ondersteunend personeel door middel van een sociale beweging willen bereiken.’

 

Stemmen op Hervorm FMG, De Vrije Student, UvA Sociaal, Red UvA of andere partijen kan van maandag 14 tot en met vrijdag 18 mei via stem.uva.nl. Lees morgen op Folia.nl een gesprek met de lijsttrekkers op de Centrale Studentenraad.