Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Dirk Gillissen (UvA)
actueel

Adviseur: fietsdrukte kan probleem worden voor Universiteitskwartier

Dirk Wolthekker,
29 maart 2018 - 15:14

De komende maanden gaat er echt begonnen worden met de voorbereidingen voor het Universiteitskwartier. Projectmanager Penne Hangelbroek van landschapsarchitectenbureau West 8 sprak deze week op de UvA met belangstellenden. ‘Ik vraag me af of de aannames rond de fietsdrukte in het gebied valide zijn,’ zei hij.

Het wordt de geboortegrond van de UvA genoemd: het gebied dat grofweg wordt begrensd door de Oude Turfmarkt, de Kloveniersburgwal, de Oude Hoogstraat, de Oude Doelenstraat, de Oudezijds Voorburgwal en de Grimburgwal. Daar werd de voorloper van de UvA, het Athenaeum Illustre, in 1632 opgericht. Op die plek gaat, na jaren van plannenmakerij, binnenkort de renovatie van het Binnengasthuis en de bouw van de nieuwe UB beginnen. Uiteindelijk moet het UvA-bestuur en de Faculteit der Geesteswetenschappen naar dat Universiteitskwartier verhuizen.

 

West 8

Het gaat de komende acht jaren een mammoetoperatie worden om bestuur, geesteswetenschappers en UB geleidelijk te verhuizen naar dit deel van de binnenstad, waar voorafgaand aan de verhuizing eerst nog gebouwd en gerenoveerd moet worden. Zowel BG 13a-14 als de Oudemanhuispoort moeten grootscheeps worden verbouwd, en daarnaast wordt er op diverse plekken bijgebouwd. Daarvoor zijn architecten en aannemers ingehuurd, en daarnaast gaat de komende maanden ook het bedrijf West 8, een internationaal adviesbedrijf voor stedelijk ontwerp en landschapsarchitectuur uit Rotterdam, aan de slag. Projectmanager Penne Hangelbroek van West 8 was afgelopen dinsdag in de ronde zaal (BG-3) op het Binnengasthuisterrein om belangstellenden bij te praten over de mogelijke inrichtingsplannen met het gebied.

Een plannetje uit de koker van West 8: voor alle faculteiten een ruimte in de Oudemanhuispoort ‘om bijzondere facultaire evenementen te organiseren of gasten te ontvangen’

Facultaire ontvangsten

Hangelbroek gaf aan dat West 8 nog voor de zomer de eerste concrete ideeën op papier zal zetten, waarna de academische gemeenschap kan meepraten over de voorgestelde inrichting van het gebied, dat voor een groot deel bestaat uit (Rijks)monumenten. Dat is fraai voor de UvA, maar het levert ook beperkingen op. Zo zijn grote entreepoorten zoals op het Roeterseiland niet mogelijk omdat dergelijke ingrepen in de gevel niet mogen. ‘Maar misschien zijn voorzetpoorten wel mogelijk,’ opperde Hangelbroek. Veel panden staan volgens hem bovendien ‘met hun rug’ naar elkaar toe, wat niet per se een dynamische indruk maakt.

 

Een ander plannetje uit de koker van West 8: voor alle faculteiten een ruimte in de Oudemanhuispoort – waar het CvB kantoor zal houden – ‘om bijzondere facultaire evenementen te organiseren of gasten te ontvangen’. Daarnaast moeten er natuurlijk ook horecavoorzieningen binnen het Universiteitskwartier komen. Dat kan naast mensa-achtige voorzieningen van alles zijn, zoals bijvoorbeeld een upgrade van de Amsterdamse Academische Club. Hangelbroek: ‘Maar je zou ook kunnen denken aan een rooftopbar.’

Het BG-terrein in vroeger tijden

Tevreden buren

Intussen weten we ook waarom wat eerder Binnenstadcampus heette sinds kort opeens Universiteitskwartier heet. Tijdens de bijeenkomst liet directeur huisvestingsontwikkeling Cees van der Wolf weten dat de buurt helemaal geen behoefte had op een campus te wonen, terwijl men altijd gewoon in een binnenstadbuurtje heeft gewoond. ‘De buren moeten tevreden zijn en blijven,’ is sinds een paar jaar het adagium van huisvestingsontwikkeling en dus kwam er een nieuwe naam waar iedereen zich in kan vinden en die bovendien een zekere charme en (internationale) aantrekkingskracht uitstraalt. Ook de VU, die immers evengoed zou kunnen claimen een universiteitskwartier te hebben, kan leven met universiteitskwartier in de binnenstad, vertelde Van der Wolf.

‘Dit voorjaar zal de magnolia in de binnentuin voor de laatste keer bloeien’

Fietsdrukte

Of die tevredenheid van de buurt een blijvertje is, is natuurlijk vooral afhankelijk van hoe het gebied zich daar ontwikkelt als er duizenden studenten rondlopen met in hun kielzog docenten en andere medewerkers en onder meer leveranciers van eten en drinken. De fietsdrukte is een apart probleem. Ten eerste is er het fietsparkeerprobleem, maar daarvoor komt er een fietsenkelder en komen er fietsenrekken met dubbelstalling, dat wil zeggen: twee fietsen boven elkaar. Het aantal benodigde fietsparkeerplekken zal al snel vier à vijf keer zo groot zijn als nu. Verrommeling van de openbare ruimte door fietsen dreigt, dus daar moet volgens Hangelbroek een vorm van toezicht komen.

 

Het hele gebied – in het bijzonder het gebied rond het huidige BG-terrein – dreigt sowieso erg druk te worden omdat het gebied ook nog wordt doorsneden door een Oost-West fietsroute en het komende zomer te openen metrostation Rokin aan de rand van het gebied ligt en extra bezoekers naar het gebied zal trekken. ‘Ik vraag me af of de aannames rond de fietsdrukte in het gebied valide zijn,’ zei Hangelbroek. Hij vroeg zich derhalve af of het gebied niet veel drukker dan voorspeld gaat worden in de toekomst.

 

Magnolia

De binnentuin van BG-13/14, die in de nieuwe opzet zal worden overkapt en als werk-/studieruimte wordt ingericht, zal na het nestseizoen verdwijnen. De daar aanwezige bomen en struiken zullen worden gekapt en weggehaald. Buurtbewoner en UvA-promovendus Peter Veer is er al tijden boos over en nog steeds. ‘Dit voorjaar zal de magnolia in de binnentuin voor de laatste keer bloeien. Ik zal de UvA altijd blijven aanwrijven dat ze een schitterend stukje binnenstadnatuur naar de filistijnen helpt.’ Ook de sleedoorn op een parkeerterreintje bij Hotel de l’Europe, zal verdwijnen. Overigens moet de UvA conform afspraken met de gemeente elders in de stad nieuwe natuur creëren.