Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Teska Overbeeke (UvA)
actueel

Flexstudenten besparen aan de UvA gemiddeld duizend euro collegegeld

Dirk Wolthekker,
27 maart 2018 - 16:20

Het merendeel van de zogenoemde flexstudenten flext nog steeds, meldt de UvA. Van de 236 studenten die zich vorig jaar opgaven voor de pilot flexstuderen, zijn er nu nog 195 ingeschreven als flexstudent. Zij besparen gemiddeld duizend euro collegegeld per persoon.

Van de 236 flexstudenten zijn er zoals gezegd nog 195 actief als flexstudent, hebben 27 studenten zich ingeschreven als voltijdsstudent en zijn er 14 niet meer ingeschreven, omdat ze een diploma haalde of zijn gestopt. Dit blijkt uit een eerste tussenstand van de twee jaar durende pilot, die afgelopen september begon. Tijdens die pilot kunnen studenten van dertien UvA-studies alleen collegegeld betalen voor de vakken die ze volgen, en niet het volledige collegegeld.

 

De afdeling Strategie & Informatie heeft de afgelopen maanden een deelnemersenquête gehouden onder de flexstudenten, aan wie ook werd gevraagd waarom men kiest voor deze vorm van studeren en betalen. Het gaat blijkens het onderzoeksrapport meestal om studenten die nog maar heel weinig punten moeten halen om de studie te volbrengen of om studenten die om uiteenlopende redenen geen tijd hebben om alle geplande colleges te volgen.

Een flexstudent aan de UvA wil gemiddeld 24 studiepunten halen

De keuze voor flexstuderen wordt voor 11 procent van de ondervraagden bepaald door familieomstandigheden of mantelzorg. Nog eens 10 procent gaf aan ondernemer te zijn en 15 procent koos voor flexstuderen vanwege chronische of tijdelijke (fysieke) beperkingen. Grofweg één op de vijf flexstudenten gaf aan naast het studeren ook bestuurswerk te doen, doorgaans werk voor een studie- of studentenvereniging.

 

Halvering collegegeld

Uit de enquête blijkt verder dat een flexstudent gemiddeld 24 punten wil halen. De gemiddelde flexstudent betaalt, inclusief de 15 procent opslag, daardoor gemiddeld de helft minder collegegeld. Daarmee besparen ze zo’n duizend euro ten opzichte van het wettelijk collegegeld van 2.006 euro. Afhankelijk van het aantal punten dat een student per jaar haalt en afhankelijk van het aantal jaren dat hij over zijn studie doet kan flexstuderen duurder of goedkoper uitvallen dan jaarlijks de volle mep betalen.

 

Het plan voor het experiment kwam twee jaar geleden uit de koker van LSVb, VVD en PvdA. Zij wilden het mogelijk maken dat een student die in een jaar slechts enkele vakken volgt ook alleen voor die vakken collegegeld te laten betalen.

 

Naast de UvA doet ook Tilburg University aan de pilot mee, evenals de Hogeschool Utrecht en Hogeschool Windesheim. Het experiment duurt in beginsel tot en met volgend jaar. Een woordvoerder van de UvA laat echter weten dat óók als de UvA volgend jaar met het experiment zou stoppen, studenten die er aan zijn begonnen hun studie tot medio 2023 als flexstudent mogen afmaken.

 

Hier kun je zien of je in aanmerking komt om volgend collegejaar ook mee te doen aan de pilot flexstuderen.