Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Marijn van Zanten (UvA)
actueel

Keuzegids vindt 35 procent UvA-masters selectief, UvA houdt het op 15

Henk Strikkers,
21 maart 2018 - 11:04

Van de 107 masters die de UvA aanbiedt zijn er 37 selectief, stelt de Keuzegids. De UvA houdt het op 42 selectieve mastertracks van de 280. Over een ding zijn ze het eens: bij de Graduate School of Life & Earth Sciences, de Graduate School of Informatics en de Graduate School of Psychology zijn enkel nog selectieve masters te volgen.

De verschillende percentages worden deels verklaard door wat er wordt geteld. Waar de Keuzegids masteropleidingen telt, telt de UvA mastertracks. Een masteropleiding is de opleiding die uiteindelijk op je diploma komt te staan, een gevolgde track staat daaronder. De master Business Administration bestaat bijvoorbeeld uit zeven tracks, onder meer Strategy en Digital Business.

 

Research masters en andere opleidingen

Van de 42 selectieve mastertracks aan de UvA bestaat de helft uit research masters, intensieve opleidingen die anderhalf of twee jaar duren. De andere helft bestaat uit reguliere masters, bijvoorbeeld informatierecht en Conflict Resolution & Governance.

 

In drie vakgebieden zijn aan de UvA enkel nog selectieve masters te volgen. Dat zijn: Life & Earth Sciences, informatica en psychologie. Studenten met een UvA-bachelordiploma in een van die drie vakgebieden moeten dus ook solliciteren naar een plek in de master. De UvA heeft echter een afspraak met de Vrije Universiteit, de Universiteit Leiden en de Universiteit UtrechtDe UvA, VU, UU en UL zijn de Nederlandse leden van de League of European Research Universities (LERU) en werken daarom samen. dat op alle vakgebieden één van die vier universiteiten een niet-selectieve master aanbiedt.

‘Alleen bij de 42 selectieve masterprogramma’s, waarbij expliciet staat aangegeven dat zij selectief zijn, kunnen aanmelders afgewezen worden’

Schijnselectie

De redactie van de Keuzegids zag dit jaar bij opvallend veel universiteiten vormen van schijnselectie. De Universiteit Utrecht communiceert bijvoorbeeld dat alle masters selectief zijn, maar zij schrijft met dubbel krijt, constateert de Keuzegids.

 

‘Veel masters [van de UU, red.] noemen als toelatingseis namelijk alleen een passende vooropleiding, of vage condities zoals “motivatie en talent”, “algemeen academisch denk- en werkniveau” en “een gesprek kan onderdeel zijn van de toelatingsprocedure”.’ De Keuzegids komt dan ook niet verder dan 47 procent selectieve masters in Utrecht.

 

(Lees verder onder de infographic)

Definitie van selectie

Ook de UvA en de Keuzegids hanteren een verschillende definitie van selectie. Die van de Keuzegids is ruimer, laat een woordvoerder van de universiteit weten. ‘Alleen bij de 42 selectieve masterprogramma’s, waarbij op de site expliciet staat aangegeven dat zij selectief zijn, kunnen aanmelders afgewezen worden,’ vertelt zij.

Een taskforce van de VSNU is ‘tot op heden nog niet gekomen met een eenduidige definitie van selectie’

Die definitiekwestie over wat nu precies selectie is, beperkt zich niet tot de Keuzegids of de UvA. Een taskforce van Vereniging van Universiteiten (VSNU) is al sinds vorige zomer bezig met het in kaart brengen van selectieve masters, maar is ‘tot op heden nog niet gekomen met een eenduidige definitie van selectie,’ weet ScienceGuide.

 

Doorstroommaster

Tot 2014 moest iedere student met een bachelordiploma op dezelfde universiteit een master kunnen volgen, de zogenoemde doorstroommaster. Vier jaar geleden schafte toenmalig minister Bussemaker die doorstroommaster af. Studenten zagen bachelor en master volgens haar te veel als één opleiding en moesten beter gaan nadenken over óf ze een master zouden willen volgen en zo ja, welke.

 

Er moet echter wel voor iedere student met een bachelordiploma een niet-selectieve masteropleiding in Nederland beschikbaar blijven, is destijds afgesproken. Sinds de afschaffing van die doorstroommaster signaleert de Keuzegids een sterke groei aan selectieve masters. Studentenbonden vermoeden dat universiteiten selectie invoeren om te voorkomen dat ze een afvoerputje worden. Als andere universiteiten al een selectieve master hebben ingevoerd, mag de laatste universiteit dat immers niet meer doen.

 

Keuzegids

De Keuzegids is een uitgave van het Centrum Hoger Ondewrijs Informatie (CHOI). Het CHOI doet jaarlijks onderzoek naar hoeveel masters in Nederland studenten aan de poort selecteren.

Lees meer over