Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

‘De versterking van de medezeggenschap gaat niet ver genoeg’

Dirk Wolthekker,
8 maart 2018 - 15:25

In een brief aan bestuursvoorzitter Geert ten Dam uiten 25 huidige en voormalige studentenraadsleden hun teleurstelling over reactie van het UvA-Bestuur op de opheffing van studentenpartij De Decentralen. ‘Er worden geen concrete maatregelen aangedragen om de problemen rond de medezeggenschap te verhelpen,’ schrijven ze.

Naar smaak van de 25 ondertekenaars zijn ten tijde van de Maagdenhuisbezetting en daarna aan studenten allerlei toezeggingen gedaan over de medezeggenschap die niet of maar ten dele worden nagekomen door het College van Bestuur. Geert ten Dam gaf in haar brief van vorige week – en ook in een straatinterview met AT5 – aan dat ze van alles wel wil, maar dat de dingen nu eenmaal tijd kosten. De studenten schrijven nu: ‘Anders dan in de reactie van het college en in het optreden op AT5 werd gesteld, gaan de voorstellen [van het college] niet zozeer niet snel genoeg, maar vooral niet ver genoeg en dat doet geen recht aan de resultaten van het referendumEind 2016 vond er aan de UvA een niet-bindende raadpleging plaats onder de leden van de academische gemeenschap plaats over bestuurlijke veranderingen. Lees hier meer over het referendum..’

 

Tienpuntenplan

Ten tijde van de Maagdenhuisbezetting kondigde toenmalig collegevoorzitter Louise Gunning een tienpuntenplan aan waarbij allerlei belangrijke besluiten voortaan zouden worden voorgelegd aan de academische gemeenschap. Die toezegging is volgends de studenten op verschillende dossiers niet nagekomen. Zo is volgens de studenten het platform denkmee.uva.nl opgericht om digitaal ‘mee te denken over onbegrijpelijke beleidsstukken’.

 

Daarnaast is er volgens hen weliswaar een deliberatief forum gekomen, het Universiteitsforum, maar dat is een slap aftreksel van de ooit toegezegd ‘Senaat nieuwe stijl’. ‘U weigert de leden van het Universiteitsforum financieel te vergoeden, het forum komt slechts drie in plaats van zes keer per jaar bijeen en u geeft de leden geen administratieve ondersteuning.’ Ten aanzien van het ‘stabiele HR-beleid’ dat het college voor ogen heeft zou nog een wereld te winnen zijn, onder meer ten aanzien van de (werkdruk)klachten van schoonmakers.

 

Er moet dus veel meer gebeuren aan de UvA, menen de studenten. ‘Wanneer de nodige stappen gezet zijn, houden we genoeg energie over om schouder aan schouder een vuist te maken naar Den Haag, in plaats van enkel met de vingers te wijzen.’

 

Lees hieronder achtereenvolgens de reactie van het UvA-bestuur op de opheffing van de Decentralen en de brief van de 25 (ex-)studentenraadsleden.