Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

UvA-werkgroep voor sterke medezeggenschap brengt advies uit

Dirk Wolthekker,
20 februari 2018 - 17:30

Een werkgroep onder leiding van collegevoorzitter Geert ten Dam is vandaag met een reeks aanbevelingen gekomen om de medezeggenschap aan de UvA te versterken. Een van de aanbevelingen is verkorting van de zittingsduur van de ondernemingsraden naar twee jaar. Die is nu nog drie jaar.

Twee jaar geeft de laagste barrière voor promovendi, postdocs en andere tijdelijke medewerkers om zitting te nemen in de ondernemingsraad en een termijn van twee jaar geeft bovendien de mogelijkheid sneller te reageren op de actualiteit. Zo beargumenteert de Werkgroep sterke medezeggenschap het voorstel om de zittingsduur van de ondernemingsraden met een jaar te verkorten. Het is een van de adviezen die de werkgroep heeft opgesteld om de medezeggenschap aan de UvA te verbeteren.

 

Een door velen als gebrekkig functionerende medezeggenschap was een belangrijke oorzaak van de Maagdenhuisbezetting, deze maand precies drie jaar geleden. De commissie Democratisering & Decentralisering (D&D) die daarna werd ingesteld, kwam met een rapport waarin het UvA-bestuur werd opgeroepen werk te maken van versterking van de medezeggenschap. Een tienkoppige commissie onder leiding van Geert ten Dam heeft het afgelopen jaar bij een groot aantal stakeholders binnen en buiten de UvA input gevraagd, waarna een aantal adviezen is geformuleerd.

Momenteel is de verkiesbaarheid onbeperkt, waardoor sommige medewerkers bijkans een half UvA-leven in de OR zitten

Beperkt verkiesbaar

Naast verkorting van de zittingsduur van de ondernemingsraden zijn er nog een aantal opvallende adviezen. Zo wordt geadviseerd met ingang van de nieuwe zittingsperiode – die begint na de OR-verkiezingen van komend voorjaar – het aantal malen dat een OR-lid opnieuw verkiesbaar kan zijn voor dezelfde ondernemingsraad, te beperken. ‘Bij het lidmaatschap van de OR als onderdeel van loopbaanbeleid past wat de werkgroep betreft een zittingsduur van maximaal twee keer drie of drie keer twee jaar.’ Momenteel is de verkiesbaarheid onbeperkt, met als gevolg dat sommige medewerkers bijkans een half UvA-leven in de OR zitten, waardoor nieuwe gezichtspunten en andere visies niet doordringen.

 

Green papers

Bij algemene beleidsonderwerpen zou voortaan met green papers moeten worden gewerkt: documenten die een probleem verkennen en dilemma’s schetsen ‘zonder op voorhand al te koersen op één beleidskeuze en die aan de gehele gemeenschap worden voorgelegd’ om commentaar. De werkgroep lijkt hier voor te sorteren op mogelijke continuering van de net ingestelde pilot Universiteitsforum, dat ook functioneert als beleidsvoorbereiding waarbij de gehele gemeenschap betrokken is. Ook op het digitale platform denkmee.uva.nl – dat vorig jaar werd ingesteld – worden dergelijke green papers gepubliceerd ‘maar op de tot nu toe geplaatste voorstellen is maar mondjesmaat gereageerd’, stelt de werkgroep.

 

Kiesdistricten

Om de medezeggenschap op grote en diverse faculteiten te faciliteren wordt voorgesteld de medezeggenschap enigszins op te knippen. Voor de FMG, de FNWI en de FGw wordt geadviseerd een stelsel met disciplinaire kiesdistricten in te voeren. ‘Er zijn dan zetels te vergeven per discipline, zodat zeker is dat alle disciplines in de raden gehoord worden en er niet één domineert.’ Voor de rechtenfaculteit en de economiefaculteit wordt dit niet nodig geacht. Die zijn namelijk wel groot, maar niet disciplinair divers: iedereen studeert er rechten of economie.

 

Wat voor de gemeenteraden geldt, geldt in zekere zin ook voor de ondernemingsraden: er komt ontzettend veel voorbij waarbij enige juridische voorkennis is vereist. Dus stelt de werkgroep voor de leden van de medezeggenschap bij de start ‘een korte cursus in het lezen van wetten, reglementen en andere juridische teksten te bieden’.

 

Kandidaatstelling

Hoe en of de adviezen van de werkgroep ter harte worden genomen is natuurlijk niet aan de werkgroep of aan het College van Bestuur, maar aan de ondernemings- en studentenraden zelf. De verkiezingen voor beide raden zijn overigens weer in aantocht. De huidige raden zijn druk doende met het zoeken van potentiële kandidaten voor de kieslijsten. Naar verluidt valt dat niet mee en het zal er ook niet per se makkelijker op worden als die hard OR-leden – die altijd wel opnieuw op een lijst willen gaan staan – zich in de toekomst beperkt verkiesbaar zouden mogen stellen.

 

De verkiezingen van de facultaire ondernemingsraden vinden plaats van 16-20 april. De studentenraadsverkiezingen vinden plaats van 14-18 mei.

 

Hieronder het volledige rapport van de Werkgroep sterke medezeggenschap.