Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

‘Deze faculteit is niet chronisch ziek, maar heeft een lange verkoudheid’

Dirk Wolthekker,
9 februari 2018 - 13:15

Het kantelpunt lijkt gekomen bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen: de studentenaantallen nemen weer toe, het aantal vooraanmeldingen is zelfs overweldigend. Alleen duurt het nog even voor zich dat vertaalt in geld. De tekorten lopen vooralsnog op. Studenten roeren zich. Decaan Hans Brug reageert.

‘Studenten hebben een punt als ze zeggen dat wij als faculteit in een lastige financiële situatie zitten. We moeten bezuinigen, op alle domeinen en zowel bij onderwijs als onderzoek. In die zin begrijp ik hun zorgen wel en ben ik ook blij dat ze zich betrokken voelen. Maar lang niet alle plannen die we hebben om het tij te keren staan vast. We kijken wat haalbaar is en zullen voorstellen bespreken met studenten en medewerkers.’

 

Dit zegt Hans Brug, decaan van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) als reactie op de studenten die nu al een paar weken bijeenkomsten houden om aandacht te vragen voor de beroerde financiële situatie van de faculteit en de vrees voor de in hun ogen onterechte bezuinigen.

Foto: Daniël Rommens
Hans Brug

Dubbelslag

Het zijn geen prettige cijfers waar de FMG de komende jaren tegenaan kijkt: de lopende begroting vertoont een tekort van 4,55 miljoen euro. Dat loopt volgend jaar op tot 5,59 miljoen om daarna te dalen naar 2,2 miljoen in 2020. Vanaf 2021 staat de faculteit dan weer in de plus. Tot die tijd moet er dus worden bezuinigd. Niettemin is eigenlijk sprake van een dubbelslag, vertelt Brug. ‘Want we investeren óók, in het bijzonder in het ontwikkelen van nieuwe tweetalige curricula. Mede om die reden trekt het aantal studenten weer fors aan, alleen duurt het nog een paar jaar voor we daar geld voor krijgen door de financieringssystematiek van het Rijk. Tot die tijd moeten we iets doen.’

 

Het huidige tekort van 4,55 mag trouwens worden aangezuiverd vanuit de facultaire reserves. ‘Dat zal overigens ook deels met de toekomstige tekorten moeten gebeuren. Dat gaan we bespreken met het College van Bestuur.' De toestemming daarvoor komt in de regel als er ook een ombuigingsplan is, dat nu gestalte krijgt.

Sociale wetenschappen

De FMG kent vier domeinen, waarvan Social Sciences (politicologie; sociologie; antropologie; en sociale geografie, planologie & internationale ontwikkelingsstudies) er één is. Juist bij de sociale wetenschappen roeren studenten zich momenteel. Van het totale facultaire tekort van 4,55 miljoen over 2018 moeten de sociale wetenschappers 1,7 miljoen ophoesten, zo lieten studenten onlangs teleurgesteld weten in een actieflyer. Dit is later bijgesteld tot 1,2 miljoen, bevestigt Brug.

 

Van die 1,2 miljoen is zeven ton gevonden binnen de huidige begroting en zal er dus nog vijf ton bezuinigd moeten worden in 2018. Waar moet dat vandaan komen? Brug: ‘De onderwijsruimtes kunnen efficiënter worden gebruikt. We moeten er tot zeven uur ’s avonds voor betalen, dan is het logisch ze ook tot die tijd te benutten. Dat is overigens staand UvA-beleid. Verder willen we het aantal coördinatietaken van medewerkers terugdringen, de sabbatical-regeling bevriezen, minder extern personeel inhuren en dus meer door onze eigen mensen laten doen.’

Verkoudheid 

‘Nogmaals: ik wil de situatie graag nader uitleggen,’ vervolgt Brug. ‘Eventuele aanvullende maatregelen die het onderwijs raken, zullen we doen in nauw overleg met studenten en medewerkers. Daarom wil ik me volgende week ook aansluiten bij de FMG-studenten die nu wekelijks in de centrale hal van het A-gebouw bij elkaar komen en kijken hoe ver we met elkaar kunnen komen. Ik denk dat we goed op weg zijn. De FMG is een indrukwekkende faculteit, met heel goed onderwijs en heel goed onderzoek. Het aantal studenten stijgt flink en waar het te veel stijgt – zoals bij psychologie – vragen we een numerus fixus aan. Die wordt voor komend jaar op zeshonderd gezet.’

 

Maar de faculteit is er nog niet. Immers, ook de opleidingen communicatiewetenschap, psychologie en pedagogische & onderwijswetenschappen wachten nog een bezuinigingsslag en ook de onderzoekkant (de onderzoeksinstituten) heeft te maken met bezuinigingen die na 2018 in elk geval nog twee jaar doorlopen. Door de gehele faculteit wordt nu nagedacht over aanvullende maatregelen die besproken zullen worden met studenten en medewerkers. Brug: ‘Deze faculteit is niet chronisch ziek, maar heeft wel last van een lange verkoudheid. Dan moet je wel iets doen.’