Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

Flyers op Roeterseiland roepen op tot protestactie tegen bezuiniging FMG

Sterre van der Hee,
23 januari 2018 - 11:55

Studenten van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UvA hebben deze week Nederlandse en Engelstalige flyers verspreid op de Roeterseilandcampus. In de flyers worden studenten opgeroepen donderdag te protesteren tegen de bezuinigingen van de faculteit. 

De makers van de flyers stellen dat de bezuinigingsmaatregelen op de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) niet duidelijk naar studenten zijn gecommuniceerd, ‘terwijl het wel direct de kwaliteit van ons onderwijs zal beïnvloeden’. Ook zetten ze tien bezuinigingsmaatregelen op een rij, waaronder ‘minder feedback door de docent’ en ‘minder hulp en begeleiding’.

 

De aangekondigde protestactie moet donderdag om 13.00 uur plaatsvinden in de entreehal van het A-gebouw op Roeterseiland.

Tekort: 4,55 miljoen

De faculteit gaat financieel zware jaren tegemoet: een flinke daling van studenten heeft zijn weerslag op de begroting voor 2018. Waar in het studiejaar 2010/2011 nog 7.078 bachelorstudenten waren ingeschreven, zijn dat er dit studiejaar 4.764. Vorig jaar werd een kleine stijging geconstateerd (voornamelijk door de invoering van tweetalige bachelors die veel internationale studenten trekken), maar dat extra geld wordt pas over een aantal jaren aan de faculteit ‘uitbetaald’, waardoor voor volgend jaar een tekort is ontstaan.

 

De afgelopen jaren heeft de faculteit echter aanzienlijke reserves opgebouwd, waarmee het voor 2018 begrote tekort van 4,55 miljoen euro mag worden gedekt. Om de budgettaire zaak voor de komende jaren vlot te trekken moet er wel wat gebeuren, zo stelde het faculteitsbestuur in november: toen werd vooruitgelopen op rigoureuze keuzes ‘om de uitgaven te verminderen’ en een sluitende begroting te presenteren. ‘Dat zullen we allemaal merken en dat heeft absoluut een impact op ons werk en de medewerkers, maar het is wel noodzakelijk om ook de komende jaren financieel gezond te blijven.’

 

Bekijk hier de ontwerpbegroting 2018 voor alle exacte getallen.