Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Dirk Gillissen
actueel

Universiteitsforum van start met 66 leden (en 7 lege plekken)

Dirk Wolthekker,
13 december 2017 - 15:31

In januari gaat het Universiteitsforum van de UvA van start. De loting voor het lidmaatschap heeft intussen plaatsgevonden en de leden zijn bekend. Zeven beschikbare plaatsen blijven voorlopig vacant, een achtste wordt op een later tijdstip bekend. Van de 74 beoogde leden zijn er op dit moment dus 66 bekend.

Van de beoogde 74 leden van het deliberatief forum werden er 61 willekeurig door de computer geselecteerd, waarbij onderscheid werd gemaakt tussen faculteiten en diensten, functies en status van medewerker of student. Van die 61 plaatsen zijn er zeven niet ingenomen: twee voor promovendi, twee voor wetenschappelijk personeel in tijdelijke dienst en drie voor studenten. Deze plaatsen blijven, zoals is vastgesteld in het reglement, vacant. Er is nog één plek waarvoor gelote kandidaten nog worden benaderd.

 

Dertien leden van het universiteitsforum zitten uit hoofde van hun functie sowieso in het forum: de drie leden van het College van Bestuur, de studentassessor, de zeven decanen van de faculteiten, de diversity officer en de voorzitter van de algemene instellingsgebonden ethische commissie.

 

Start in januari

Voor elk van de 61 beschikbare plaatsen is aan tien door loting aangewezen personen (op volgnummer) een uitnodiging gestuurd. De plaats werd toegewezen aan degene met het laagste volgnummer die positief reageerde voor de sluiting van de procedure. Het universiteitsforum zal in 2018 drie keer in het openbaar bijeenkomen, voor het eerst op donderdag 25 januari. Waar de zittingen van het forum zullen plaatsvinden is nog niet bekend.

 

Op deze intranet-pagina staan de namen van de gelote leden van het forum.