Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Jeroen Oerlemans (UvA)
actueel

UvA-bestuur heeft nieuw intern financieringsmodel klaar

Dirk Wolthekker,
8 december 2017 - 16:38

De UvA wil komend voorjaar een nieuwe interne begrotingssystematiek invoeren. Daarbij worden onderzoeksbudgetten meer dan voorheen gekoppeld aan onderwijsbudgetten. Studenten en medewerkers kunnen nu meepraten over de plannen.

Er wordt al jaren gepraat over een nieuw allocatiemodel en die discussie kwam na de Maagdenhuisbezetting van 2015 in een stroomversnelling. Het allocatiemodel is het model dat het bestuur van de UvA gebruikt om het geld dat zij van het ministerie over de faculteiten te herverdelen. Die herverdeling wordt nu op verschillende faculteiten – in het bijzonder die met relatief weinig studenten – als onrechtvaardig ervaren. Tijdens de Maagdenhuisbezetting was het als onrechtvaardig gevoelde allocatiemodel een belangrijke punt van kritiek op het toenmalige College van Bestuur.

Op elke honderd euro onderwijsbudget wordt vijfentwintig euro onderzoeksbudget verstrekt

Werkgroep

Sindsdien staat verandering van dit model hoog op de agenda van de UvA, maar eenvoudig is het niet. Een van de punten van steeds wederkerende kritiek is het probleem van de zogenoemde ‘historische budgetten’. Dat zijn budgetten die in de jaren tachtig en negentig zijn vastgesteld, zonder dat zij een kwantitatieve fundering – bijvoorbeeld aantal studenten of aantal behaalde diploma’s – hebben. De ratio ervan zou ontbreken.

 

Een commissie onder leiding van de inmiddels vertrokken interim-decaan Eric Fischer presenteerde in oktober vorig jaar het rapport Transparantie en eenvoud in financieringLees hier het volledige rapport in pdf-formaat.. Ruimte voor beleid, een rapport dat was samengesteld als kick off voor een nieuw allocatiemodel. Het had de instemming van de medezeggenschap en de academische gemeenschap.

 

Het nieuwe model zou aanvankelijk al gelden voor het boekjaar 2018, maar het bestuur van de UvA en de besturen van de afzonderlijke faculteiten kwamen er niet uit. Afgelopen voorjaar werd daarom besloten eerst ‘een meer fundamentele discussie over het beleid van de UvA’ te voeren alvorens een nieuw allocatiemodel in te voeren. Die discussie wordt momenteel gevoerd en de eerste vruchten daarvan liggen nu voor bij de academische gemeenschap.

 

Onderwijs

In het nieuwe allocatiemodel wordt de koppeling tussen onderwijs en onderzoek sterker. Zoals de werkgroep onder leiding van Fischer vorig jaar al aankondigde wordt een deel van het facultaire onderzoeksbudget afhankelijk van het onderwijsbudget dat een faculteit krijgt. Juist omdat de UvA een research-intensieve universiteit wil zijn moet er een verwevenheid zijn tussen onderwijs en onderzoek, is de gedachte. Dit betekent dat op elke honderd euro onderwijsbudget vijfentwintig euro onderzoeksbudget wordt verstrekt. In combinatie met andere onderzoeksmiddelenNaast direct geld van het ministerie kunnen onderzoekers of afdelingen ook onderzoeksgebonden subsidies ontvangen van onder meer de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen (KNAW) of de European Research Council (ERC). Daarnaast kunnen zij nog in opdracht van het bedrijfsleven of lagere overheden onderzoeken doen. moet dit ertoe leiden dat alle faculteiten over een onderzoeksbudget beschikken dat minstens dertig procent bedraagt van de het geld dat er van het departement van OCW komt.

Foto: Haagse Hogeschool
Jan Lintsen

UvA-bestuurslid Jan Lintsen is verantwoordelijk voor de financiën en zegt in een toelichting op het voorgestelde nieuwe allocatiemodel dat ‘dit model de bestaande strategie optimaal ondersteunt. Het geeft ruimte voor innovatie, het versterkt de keuze om een brede universiteit te zijn en vergroot de binding tussen onderwijs en onderzoek. Het model geeft veel beleidsruimte op facultair niveau en verbetert ook de financiële veerkracht van de UvA. Het is nu zodanig uitgewerkt dat het voor langere tijd kan dienen als basis voor het vaststellen van budgetten en het opstellen van begrotingen.’

 

Februari

Nu is de academische gemeenschap aan zet. Die kan via denkmee.uva.nl tot en mee 19 december inspreken op de plannen voor het nieuwe model. Opmerkingen die daar worden gemaakt kunnen nog leiden tot kleine wijzingen. Daarna zal het nieuwe herverdelingsmodel worden voorgelegd aan de gezamenlijke vergadering (gv) van de studentenraad en de ondernemingsraad van de UvA. De gv heeft instemmingsrecht op het nieuwe model, waarover naar verwachting begin februari zal worden gestemd. Het nieuwe herverdelingsmodel zal dan komend jaar worden toegepast bij de voorbereiding en vaststelling van de begroting voor 2019.