Foto: Frank Jansen (cc, via Wikimedia Commons)
actueel

Ook studenten lerarenopleidingen krijgen 2 jaar korting op collegegeld

Henk Strikkers,
7 december 2017 - 10:58

Niet alleen pabo-studenten, maar alle studenten van opleidingen voor leraren in het basis en middelbaar onderwijs krijgen twee jaar vijftig procent korting op hun collegegeld. Dat meldde minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen Ingrid van Engelshoven zojuist in de Tweede Kamer.

De nieuwe regering wil als tegemoetkoming na het afschaffen van de basisbeurs studenten het eerste jaar van hun studie de helft van het collegegeld laten betalen. Pabo-studenten zouden die korting ook in het tweede jaar krijgen, stond in het regeerakkoord. Daardoor zou de pabo aantrekkelijker moeten worden en het lerarentekort in het basisonderwijs moeten afnemen.

 

Alle lerarenopleidingen

Vandaag kondigde minister Van Engelshoven na vragen van GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld aan dat dit ook gaat gelden voor opleidingen die studenten klaarstomen voor werk op de middelbare scholen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de lerarenopleidingen in het hbo en universitaire studenten die een onderwijsbevoegdheid willen halen. In het middelbaar onderwijs dreigt eveneens een tekort aan leraren in bepaalde vakken.

Overigens staat tegenover de korting wel een hogere rente op studieleningen bij DUO. Volgens de minister is die hogere rente nodig om ‘de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op de langere termijn’ te garanderen.

 

De minister wil graag dat de korting het volgende collegejaar ingaat, maar het is de vraag of DUO dat gaat halen.