Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: A. Bakker (cc, via Wikimedia Commons)
actueel

Asva wil met petitie lotingwoningen behouden

Dirk Wolthekker,
4 december 2017 - 12:23

Asva Studentenunie is een petitie gestart voor het behoud van het verloten van sociale huurwoningen. Dat systeem gaat op de schop als het aan wethouders Ivens (SP) ligt. Hij vindt dat het lotingsysteem ‘valse hoop’ geeft op het verkrijgen van een woning. Asva is het daar niet mee eens.

Het voorstel van Ivens is verwoord in de Woonagenda 2025, die afgelopen zomer naar buiten werd gebracht. Daarin staat ook een passage waarin het lotingssysteem, dat in de bestuursperiode 2010-2014 werd ingevoerd, per 1 januari wordt beëindigd. Het systeem, waarbij maximaal vijftien procent van de beschikbare sociale huurwoningen via loting wordt toegewezen, werd ingevoerd om starters op de woningmarkt meer kans te geven.

‘Loten is voor (bijna) alle woningzoekenden een kwestie van valse hoop geworden’

Maar uit een evaluatie blijkt volgens Ivens dat het lotingssysteem niet werkt: de slaagkans om per loting een woning te bemachtigen zou slechts 0,08 procent bedragen. ‘Daarmee is het loten voor (bijna) alle woningzoekenden een kwestie van valse hoop geworden.’ Volgens de wethouder is de kans om met een kortere inschrijfduur bij Woningnet toch een woning te vinden, de afgelopen jaren verbeterd ‘door de gegroeide voorraad jongerenwoningen’. Die voorraad zou verder groeien met de afspraak dat 33 procent van het aanbod mag worden aangeboden met een tijdelijk vijfjaarscontract voor jongeren tot 28 jaar.

 

In de steek gelaten

‘Wij zijn het hier niet mee eens,’ zegt Asva-vicevoorzitter Fiere Bonnerman. ‘Ivens zegt dat het loten valse hoop geeft. Maar als het bouwen van woningen achterblijft, is het gek om een middel dat mensen helpt, af te schaffen. Juist dán laat je mensen in de steek. In de huidige situatie mag vijftien procent van het woningaanbod van sociale huurwoningen worden verloot. Deze lotingsregeling is voor veel mensen een laatste redmiddel. Onze petitie is erop gericht om de mogelijkheid van een huis te behouden voor iedereen.’ Volgens de wijziging in de huisvestingverordening die Ivens voorstelt, mogen woningen alleen nog op inschrijftijd worden verdeeld. Het plan van Ivens wordt op korte termijn in de commissie Wonen van de gemeenteraad besproken.