Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Dirk Gillissen
actueel

UvA-forum gaat niet over actualiteit als verengelsing of flexwerk spreken

Dirk Wolthekker,
16 november 2017 - 15:17

De UvA begint in januari met het universiteitsforum, een deliberatief orgaan dat drie maal per jaar bij elkaar komt om te discussiëren over ‘het wezen’ van de universiteit. Van de 74 leden worden er 61 bij loting uitgenodigd. Volgende week zullen de eerste uitnodigingen in de mailbox van de beoogde leden verschijnen. Ondertussen blijkt dat belangrijke thema’s als verengelsing of tijdelijke contracten niet op de agenda zullen staan.

Het is weliswaar Sinterklaastijd, maar de loting voor het universiteitsforum gaat niet via lootjes in een hoge hoed, vertelt Arne Brentjes (hoofd strategie & informatie aan de UvA). De loting gebeurt via een computer die willekeurig bepaalt welke mensen worden uitgenodigd om zitting te nemen in het Universiteitsforum. Het forum, dat als pilot wordt ingesteld voor twee jaar, komt voor het eerst bij elkaar in januari. Van die 74 leden zijn er 13 die uit hoofde van hun functie automatisch lid worden van het forum. Het gaat dan om de drie leden van het CvB, de studentenassessor van het CvB, de zeven decanen, de diversity officer en een lid van de algemene instellingsgebonden ethische commissie.

 

Acta

De resterende 61 leden komen uit de hele UvA-gemeenschap, verdeeld over de faculteiten en de gemeenschappelijke diensten: de faculteiten leveren 55 leden, de diensten 6. Tot zover niets aan de hand, maar de opsplitsing van de 55 facultaire leden is een behoorlijke rekenklus. Zes van de zeven faculteiten leveren elk acht leden, behalve tandheelkundefaculteit Acta, die er zeven levert. ‘Acta moet daar zelf voor zorgen, want die organisatie heeft een ander computersysteem dan de UvA,’ zegt Brentjes, die de pilot coördineert. ‘Daarbij zorgt Acta ervoor dat in de loting alleen studenten en medewerkers meedoen die staan ingeschreven bij de UvA.’ Acta verzorgt ook de tandheelkundeopleiding voor de VU en een deel van de studenten en medewerkers staan bij die universiteit ingeschreven.

Bij studenten wordt overigens dubbel geloot: apart onder ‘gewone’ studenten en onder studenten die lid zijn van een studievereniging

De acht gelote leden per faculteit zijn steeds een hoogleraar, een promovendus, twee wetenschappelijk medewerkers (één met een vaste, één met een tijdelijke aanstelling), een lid van het ondersteunend & beheerspersoneel (OBP) en drie studenten (bij Acta twee). Bij studenten wordt overigens dubbel geloot: apart onder ‘gewone’ studenten en onder studenten die in het bestuur zitten van een facultaire studievereniging. Brentjes: ‘We gaan ervan uit die dat extra geïnteresseerd zijn in de universiteit en we willen hen een goede kans geven in het forum te komen.’

 

Loten per tien

Per faculteit genereert de computer acht (bij Acta zeven) namenlijsten. Op elke namenlijst figureren tien namen, genummerd één tot en met tien. Dus een lijst met tien hoogleraren, tien promovendi et cetera. De namen die bovenaan staan op elke lijst worden uitgenodigd om zitting te nemen in het forum. ‘De andere negen krijgen te horen dat ze tot de kandidaat-leden van het forum behoren, maar nog niet aan de beurt zijn,’ zegt Brentjes. ‘Zo kunnen mensen toch alvast het gevoel krijgen bij de uitverkorenen te horen.’ Wie door het lot is aangewezen als nummer één op de lijst, maar zijn zetel niet wil innemen of tussentijds vertrekt wordt automatisch opgevolgd door nummer twee.

Arne Brentjes

Lege plekken

‘En zo gaan we elke namenlijst af,’ zegt Brentjes. ‘We gaan er van uit dat uiteindelijk één van de tien mensen op elke lijst wel in het forum zitting wil nemen. Als alle tien mensen niet willen, laten we de zetel vacant, maar dat is natuurlijk niet goed voor het forum. Daar reken ik trouwens niet op. Als je kijkt naar de opkomst van het referendum vorig jaar – twaalf procent bij studenten en zevenendertig bij medewerkers – dan verwacht ik toch dat we de 61 te verloten zetels kunnen vullen. We verwachten dat studenten en medewerkers geïnteresseerd zijn in hun universiteit en het een eer vinden zitting te nemen in het forum. Daarom wordt er ook geen compensatie gegeven voor het lidmaatschap. Wie een deel van de universitaire gemeenschap wil zijn, moet in het forum willen zitten. Ik heb dergelijke fora in het buitenland ook wel in bedrijf gezien en daar is het een succes.’

 

Wie eenmaal in het forum zit wordt geacht drie keer per jaar aanwezig te zijn. ‘Wie niet komt, ontduikt zijn of haar verantwoordelijkheid,’ zegt Brentjes. ‘Wie in de Tweede Kamer zit wordt ook geacht aanwezig zijn.’ Ook de te loten medewerkers moeten overigens aan een vereiste voldoen: ze moeten een aanstelling hebben van minimaal 19 uur per week, dat wil zeggen een 0,5-aanstelling. Het forum is nadrukkelijk niet bedoeld als vervanging van de medezeggenschap. Leden van de studenten- en ondernemingsraden loten dan ook gewoon mee. ‘In theorie is het mogelijk dat iemand in zowel de studenten- of ondernemingsraad als in het forum zit.’

‘Het forum gaat niet spreken over verengelsing of over tijdelijke aanstellingen, enkel over het aard en wezen van de universiteit’

Geen beleid

Het is moeilijk op voorhand te zeggen hoe de bijeenkomsten precies zullen verlopen, maar Brentjes verwacht niet dat er plenair zal worden vergaderd. ‘Daarvoor is de groep te groot.’ Hij verwacht dat er aan tafels van acht in groepjes zal worden gediscussieerd over thema’s die van te voren zullen worden aangekondigd. Het zullen toekomstgerichte thema’s zijn die over aard en wezen van de universiteit gaan. ‘Dus geen actueel beleid, maar thema’s die uit kunnen groeien tot toekomstig beleid. Niet dus over de verengelsing van curricula of over tijdelijke aanstellingen. Daarover bestaat al beleid. Maar wel over zoiets als het Charter. De commissie D&D heeft voorgesteld zo’n Charter in te voeren en daar ook suggesties voor gegeven. Daarover zou dan in het forum kunnen worden gepraat.’