Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

Ombudsman UvA verdwijnt

Dirk Wolthekker,
8 september 2011 - 15:46
Er is een nieuwe centrale klachtenregeling in de maak voor studenten en medewerkers van de UvA. De huidige regeling is volgens het College van Bestuur (CvB) ‘zeer onoverzichtelijk’. Volgens het CvB leidt de huidige regeling ‘verwarrend’, waardoor de mogelijkheden om een klacht te uiten ‘wellicht worden onderbenut’. In de nieuwe (digitale) klachtenregeling verdwijnt de functie van ombudsman. ‘Heel jammer,’ zegt Anneke Vijgeboom, een van de twee ombudsmannen van de UvA. ‘Ik vrees dat de drempel om een klacht te uiten in de nieuwe regeling te hoog wordt.’

Directe aanleiding voor de nieuwe regeling is een verandering in de Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek (WHW) die universiteiten en hogescholen dwingt een centraal klachtenloket voor studenten te openen. ‘Nu kijkt men op het Maagdenhuis of het dan niet beter is de regeling voor medewerkers en studenten te stroomlijnen,’ zegt Vijgeboom, sinds 2006 ombudsman voor medewerkers en daarvoor een van de vertrouwenspersonen van de UvA was.

Naast de twee ombudsmannen is er op elke faculteit en voor de gemeenschappelijke diensten een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersonen, die een soort advocaatachtige functie hebben, zullen blijven, de neutrale ombudsmannen zullen verdwijnen. Hun werk zal worden overgenomen door een centrale klachtencommissie voor de hele UvA. De faculteiten en diensten krijgen daarnaast klachtencoördinatoren, die de digitaal ingediende klachten verzamelen en kijken of de klacht binnen de faculteit of dienst kan worden opgelost. Zo niet, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de centrale commissie, die er vervolgens een uitspraak over doet.

Vijgeboom vraagt zich af of de nieuwe regeling en met name het instellen van de klachtencoördinatoren, zijn niet voorbij schiet. ‘In het voorstel zullen directeuren van diensten worden aangewezen als klachtencoördinator. Studenten maakt dat misschien niet zo veel uit, maar ik vrees dat medewerkers niet snel een klacht in zullen dienen als ze dat moeten doen bij hun baas met wie ze ook moeten werken. Een neutrale figuur als een ombudsman is minder bedreigend. Een digitaal klachtenloket is op zich prima, maar handhaaf ook, zoals de VU heeft gedaan, de ombudsman. Dat heeft als extra voordeel dat die ook als een soort bemiddelaar op kan treden, waardoor een conflict opgelost kan worden voordat die escaleert.’ Miek Krol, hoofd van de afdeling Juridische Zaken die de invoering van de nieuwe regeling coördineert, onthoudt zich vooralsnog van commentaar over de opheffing van de ombudsman. ‘De medezeggenschap moet er nog over adviseren.’ Aan de HvA blijft de functie van ombudsman vooralsnog gehandhaafd.
Lees meer over