Foto: Privé-archief Anke van den Dries
actueel

‘Seksualiteit is overal aanwezig, maar in de opleiding blijft het onderbelicht’

Mirna van Dijk,
14 november 2017 - 14:32

Volgende maand reikt de HvA de Research Awards uit voor het beste onderzoek van de hogeschool. Wij spreken deze week elke dag met de genomineerden. Vandaag Anke van den Dries met haar onderzoek Staying Strong and Sexy.

Onderzoek Staying Strong and Sexy. Research and reflections on sexual occupational influences for social workers assisting sex workers

 

Wat is er onderzocht? De effecten die hulpverleners ervaren op hun eigen seksualiteit als ze in hun werk te maken hebben met sekswerkers. Er is een online enquête gedaan onder sociaalwerkers in Nederland en België, en een diepte-interview met een focusgroep.

 

We spraken met Anke van den Dries (36) die dit onderzoek deed als afstudeerproject voor de master Social Work. Daarnaast werkt zij voor Humanitas in Rotterdam als prostitutie maatschappelijk werker.

 

‘Ik merkte als maatschappelijk werker dat mijn werk soms een weerslag heeft op mijn eigen seksuele leven en intieme relaties. Maar het was geen onderwerp van gesprek onder collega’s. Ik dacht: ben ik dan de enige die dit heeft? Je zou zeggen dat wij met ons vak vrijer over seksualiteit kunnen praten, maar ook voor ons blijkt het maatschappelijk taboe of de verlegenheid rondom seks te gelden. Mensen bleken het lastig te vinden om erover te beginnen. Toen ik zelf het gesprek erover aanging, merkte ik echter dat collega’s wel degelijk herkenden waar ik het over had.’

‘Door hun kennis van de seksindustrie merken vrouwen dat hun beeld van mannen veranderd was en dat ze zelfs met argusogen naar hun eigen partner keken’

‘In de literatuur is hier niets over bekend, dus besloot ik er zelf onderzoek naar te gaan doen. Omdat collega’s er liever niet openlijk over spraken, heb ik een anonieme vragenlijst in Nederland en België uitgezet, die door 52 beroepsgenoten is ingevuld. Daaruit bleek dat ik zeker niet de enige was. Bijna alle respondenten, 87 procent, rapporteerden positieve invloed van hun werk op hun seksualiteit; bijvoorbeeld dat ze ruimdenkender waren geworden, of in bed gemakkelijker hun wensen en grenzen durfden aan te geven. Maar 85 procent gaf tegelijkertijd aan dat ze negatieve effecten ervoeren door hun werk; namelijk minder zin in seks of intimiteit, of – en dit rapporteren vooral heterovrouwen – dat ze wantrouwen voelden jegens hun partner. Door hun kennis van de seksindustrie merken ze dat hun beeld van mannen veranderd was en dat ze zelfs met argusogen naar hun eigen partner keken, bijvoorbeeld omdat ze zich bewust waren geworden van het feit, dat veel gebonden mannen in het geheim prostituees bezoeken.’

 

‘Mijn aanbeveling is dat zowel maatschappelijk werkers als de organisaties waar ze in dienst zijn, het onderwerp bespreekbaar moeten maken. Niet alleen de negatieve ervaringen, ook de positieve zouden uit de taboesfeer gehaald moeten worden. Ik vind overigens ook dat de hogescholen daarin als opleider een belangrijke rol hebben. Seksualiteit is tot in de haarvaten van de maatschappij aanwezig, maar tijdens de opleiding blijft het onderbelicht of wordt het alleen zijdelings behandeld. Als je leert om er vrijer over te praten, zowel met cliënten als met je collega’s, en je leert dat wat je met cliënten bespreekt ook iets met jou zelf doet, dan kan dat je helpen om dit pittige beroep nog lang en gelukkig uit te voeren.’

Lees meer over