Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Dirk Gillissen (UvA)
actueel

Medewerkerspartij DAA wil ‘constructief-kritisch meedenken’

Dirk Wolthekker,
9 november 2017 - 10:51

Hoogleraar Han van der Maas heeft medezeggenschapsvereniging De Amsterdamse Academie (DAA) opgericht voor de ondernemingsraadverkiezingen van komend voorjaar. ‘Vakbonden kunnen goed onderhandelen over salarissen, maar geen kieslijsten samenstellen.’

Het oprichten van een medezeggenschapsvereniging voor UvA-medewerkers werd vorig jaar al geopperd door hoogleraar psychologische methodenleer Van der Maas. Hij stoorde zich aan de gepolitiseerde toon van de actiegroepen, die ten tijde van de Maagdenhuisbezetting waren opgekomen en waar veel medewerkers zich volgens hem niet in herkenden. Hij zei bij ‘een groot aantal’ medewerkers en collega’s te hebben gepolst of er belangstelling zou bestaan voor een dergelijke vereniging en die is er nu, officieel opgericht bij de notaris en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: De Amsterdamse Academie (DAA).

 

‘Onze bijzondere UvA’

‘Wij zijn geen protestpartij, maar willen constructief-kritisch meedenken met onze bijzondere UvA,’ zegt filmdocent Gerwin van der Pol, naast Van der Maas een van de initiatiefnemers van DAA. ‘Daarnaast willen we met DAA ook (jonge) mensen gaan opleiden voor bestuursfuncties in en buiten de medezeggenschap. Van der Maas: ‘We vinden dat de huidige medezeggenschap op de UvA, maar ook daarbuiten, te veel een vakbondskarakter heeft. Vakbonden kunnen beter onderhandelen over salarissen, maar geen kieslijsten samenstellen. Dat is hun competentie niet.’

 

Van der Pol: ‘Op deze manier denken we bovendien een nieuwe generatie jonge medewerkers aan te spreken. Die is veel minder gericht op algemene vakbonden en meer gericht op wat er op de eigen instelling moet gebeuren. Wat dat betreft doen studenten het beter: die hebben hun eigen UvA-lijsten waarmee ze de studentenraadsverkiezingen ingaan. Zo gaan we dat nu ook doen voor medewerkers. DAA gaat ook fungeren als mogelijk alternatief voor de Vrije Lijsten. Zelf heb ik op een Vrije Lijst gestaan, maar dat is een hoop organisatorisch en logistiek gedoe omdat het systeem gericht is vakbondslijsten en programma’s.’

‘Ik werk sinds 2002 aan de UvA en was zeer verbaasd over de Maagdenhuisbezetting. De kritiek die daar werd geuit herkende ik niet’

Blauw-oranje

‘Wij vertegenwoordigen het geluid van het blauw en/of oranje bestuursmodel, zoals dat vorig jaar in het rapport van de Commissie D&D werd gepresenteerd,’ zegt Van der Maas. Dat model komt er in het kort op neer dat het huidige bestuursmodel van de UvA gehandhaafd blijft. ‘Maar met een sterke en daadkrachtige medezeggenschap. Dat is ook wat wij voor ogen hebben.’ Annemie Ploeger, docent ontwikkelingspsychologie en medeoprichter van DAA, voegt eraan toe: ‘Ik werk sinds 2002 aan de UvA en was zeer verbaasd over de Maagdenhuisbezetting. De kritiek die daar werd geuit herkende ik niet.’

 

De nieuwe vereniging is in eerste instantie bedoeld voor iedereen die stemrecht heeft bij de ondernemingsraadverkiezingen. ‘En dus niet voor studenten, al kunnen die ons natuurlijk wel steunen,’ zegt Van der Maas. Het lidmaatschap van DAA (20 tot 30 euro per jaar) is veel goedkoper dan het lidmaatschap van een vakbond, maar je krijgt ook minder. ‘Een vakbond biedt ook rechtsbescherming, wij niet.’

 

Naast Van der Maas (lid), zitten in het (zelfbenoemde) oprichtingsbestuur van DAA ook Van der Pol (voorzitter), Annemie Ploeger (lid), Cees Kleverlaan (secretaris) en Isabel Smallegange (penningmeester). Van der Pol en Kleverlaan zitten momenteel al in de centrale ondernemingsraad (COR), de laatste als vicevoorzitter. Van der Maas: ‘Wij blijven een jaar zitten. Dan zal er een ledenvergadering worden bijeengeroepen, waarbij een verenigingsbestuur zal worden gekozen.’

 

COR voortaan indirect gekozen

Intussen is duidelijk dat er bij de driejaarlijkse ondernemingsraadverkiezingen komend voorjaar vermoedelijk geen aparte COR-verkiezing meer zal zijn, zoals dat voorgaande jaren gebruikelijk was. Tot en met 2015 werden de facultaire ondernemingsraden én de helft van de zestien COR-leden direct gekozen. Naast de acht direct gekozen COR-leden, vaardigden de zeven facultaire raden en de dienstenraad een COR-lid af. Dat was een vrij omslachtige en langdurig proces. Daarom wil de COR de zaak vanaf 2018 anders: alleen verkiezingen op de zeven faculteiten en voor de diensten. Binnen elk van die acht geledingen zullen daarna twee leden worden gekozen voor de COR, die zoals gebruikelijk uit zestien leden zal bestaan. Het UvA-bestuur moet deze wijziging wel nog goedkeuren.

 

De Amsterdamse Academie (DAA) presenteert zich op 23 november ’s middags om 16.00 uur in Voxpop op het BG-terrein.