Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

UvA gaat definitief experimenteren met universiteitsforum

Henk Strikkers,
1 november 2017 - 15:17

De UvA gaat vanaf volgend jaar ‘met zichzelf in gesprek’ in een universiteitsforum. Dat laat de universiteit weten. Studenten en medewerkers kunnen daar door loting in komen.

Het is de bedoeling dat het forum drie keer per jaar bijeenkomt en dan spreekt over de grote onderwerpen op de UvA, of zoals de universiteit het verwoordt ‘over universitaire waarden en over de strategische koers en de verdere toekomst van de universiteit als geheel.’

 

Loting

Het forum krijgt 74 leden. Het UvA-bestuur, de decanen en de diversity officer, de student-assessor en de voorzitter van de ethische commissie maken automatisch deel uit van het forum. De overige 61 leden worden geloot. Om in aanmerking te komen voor een plekje in het forum moeten medewerkers een aanstelling van minstens 0,5 fte aan de UvA hebben. Studenten moeten voltijd studeren. Wanneer studenten of medewerkers worden geloot, mogen zij weigeren. In dat geval wordt er opnieuw geloot.

 

Uit iedere faculteit komen acht leden: een hoogleraar, een promovendus, een wetenschapper in vaste dienst, een wetenschapper in tijdelijke dienst, een lid van het ondersteunend personeel en drie studenten. Tandheelkundefaculteit Acta levert een student minder dan de overige faculteiten. Bovenop die 55 leden worden er nog 6 leden geloot uit de ondersteunende diensten. Leden worden voor twee jaar benoemd in een dakpanconstructie, waarbij het ene jaar de ene helft van de leden wisselt en het andere jaar de andere helft.

 

Het forum vergadert drie keer per jaar en de eerste zitting vindt plaats op 25 januari 2018. In de zomer van 2019 wordt het forum geëvalueerd. Het is geen vervanging van de medezeggenschap, benadrukt de UvA.

 

Commissie Democratisering & Decentralisering

Het forum komt er naar aanleiding van de commissie Democratisering & Decentralisering. Die commissie onder leiding van Lisa Westerveld had als taak om onderzoek te doen naar de manieren om de universiteit democratischer in te richten. Zij stelde onder meer een senaat-nieuwe stijl voor. Daar is dit plan voor een forum op gebaseerd.

In de plannen van de commissie zou de senaat-nieuwe stijl, de bestaande senaat vervangen. Op dit moment is de senaat een groep van twaalf hoogleraren die het UvA-bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert. De UvA laat echter het forum en de senaat naast elkaar bestaan. Daarnaast zijn er in de organisatie van het forum aanpassingen gedaan. Zo vergadert het forum niet de eerder voorgestelde zes keer, maar slechts drie keer per jaar en is er geen vergoeding voor deelnemers.

 

In een eerdere versie van dit artikel stond dat het forum 72 leden zou krijgen. Later bleek dat ook de student-assessor en de voorzitter van de ethische commissie ambtshalve zitting hebben in het forum.