Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Ruben Nijveld (cc, via Flickr)
actueel

‘Wij willen niet meer salaris, we willen beter onderwijs bieden’

Henk Strikkers,
11 oktober 2017 - 12:11

Komt er na een landelijke actiedag in het basisonderwijs ook een grote actie in het hoger onderwijs? Als het aan UvA-hoogleraar Rens Bod ligt wel. ‘Het wordt steeds moeilijker om kwalitatief goed onderwijs te geven.’

De landelijke actie in het basisonderwijs bracht het balletje aan het rollen, zegt hoogleraar Digital Humanities Rens Bod. Hij besprak het plan voor een actiedag in het overleg op zijn Faculteit der Geesteswetenschappen daar waren alle afdelingvoorzitters en de decaan met hem eens. Inmiddels heeft hij ook een steunbetuiging van UvA-collegevoorzitter Geert ten Dam ontvangen. Zij heeft laten weten ‘zijn initiatieven te steunen’.

Foto: Jeroen Oerlemans (UvA)
Rens Bod

Wat is precies het probleem?

‘Wij zijn als wetenschappers niet zielig en we willen ook niet meer salaris, maar ik heb het gevoel dat heel veel collega’s net als ik het idee hebben dat we studenten tekort doen. De afgelopen jaren is het bedrag dat per student beschikbaar is met een kwart verminderd. Dat betekent dat de werkdruk steeds verder is toegenomen naar een onacceptabel hoog niveau. Daardoor daalt de kwaliteit van het onderwijs en dat kan eigenlijk niet in een kennisland.’

 

Dan bent u vast ook niet gelukkig geworden van het regeerakkoord. Daarin snoept de regering nogmaals miljoenen weg van de lumpsumDe lumpsum is het geld dat een universiteit van het rijk krijgt zonder dat er een vastgestelde bestemming of doelstelling aan gekoppeld is. die universiteiten ontvangen.

‘Daar ben ik zeker niet gelukkig mee. Er gaat gewoon te weinig geld naar het hoger onderwijs. Wetenschappelijk onderzoek krijgt weliswaar meer geld en ik maak als hoogleraar ook dankbaar gebruik van beurzen van de NWODe NWO is de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Die verdeelt de overheidssubsidies voor wetenschap., maar dat zorgt ervoor dat onderwijs nog meer onder druk komt te staan. Soms kan dat worden opgelost door wetenschappers die een beurs krijgen te vervangen, maar dat zijn maar tijdelijke oplossingen.’

‘Dit is geen ding van de geesteswetenschappenfaculteit, of van de UvA, maar dit is een landelijk probleem’

Wat moet er veranderen?

‘Er moet meer geld bij voor wetenschappelijk onderwijs en daarvoor moeten we onze stem harder laten horen. Dit is geen ding van de geesteswetenschappenfaculteit, of van de UvA, maar dit is een landelijk probleem. We zoeken dan ook naar landelijke partners: ik heb al contact met mensen van FNV, en met mensen in Groningen en Leiden, maar we zoeken naar meer partners: naar de ondernemingsraden en de colleges van bestuur van alle universiteiten in Nederland en ook naar studenten.’

 

En dat moet leiden naar een landelijke actiedag als in het basisonderwijs?

‘Ja. Er komt een actiedag. Wellicht trekken we naar het Malieveld, of misschien komt er zelfs wel een stakingsdag. Dat is uniek in het wetenschappelijk onderwijs, dat gebeurt bijna nooit.’

 

Is er al een datum?

‘Nee, daarvoor ben je iets te vroeg. We willen het niet laten samenvallen met de actiedagen van #poinactie, want zij strijden voor een ander doel. Zij willen meer salaris, wij willen minder werkdruk. Ik vermoed dat een actie eerder aan het einde van het jaar zal plaatsvinden, maar dat is misschien wat prematuur.’