Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Teske Overbeeke (UvA)
actueel

‘Ik moest alles zelf uitzoeken, bijvoorbeeld dat ik langer over tentamens mocht doen’

6 oktober 2017 - 17:00

Het is de Week van de Toegankelijkheid: waarin het Revalidatiefonds extra aandacht vraagt voor toegankelijkheid van organisaties voor mensen met een functiebeperking. Hoe toegankelijk zijn de UvA en de HvA voor mensen met een functiebeperking? We vragen het een HvA- en UvA-student.

Philip Kraanen (29) is HvA-student maatschappelijk werk & dienstverlening en co-initiator van Limitless, het HvA-platform voor mensen met een functiebeperking. 

‘In maart zijn we Limitless gestart in samenwerking met het HvA-studentcentrum bij het Leeuwenburg-gebouw. Uit enquêtes bleek dat studenten met een mentale of fysieke functiebeperking problemen hadden: ze verdwaalden en kregen weinig hulp. Wij pleitten voor een initiatief vóór en dóór hen: studenten met bijvoorbeeld adhd, diabetes, Asperger of chronische vermoeidheid. De HvA zei: leuk, ga maar doen. Zoek het maar uit.

 

We willen interactieve themabijeenkomsten organiseren: over prestatiedruk, ADHD, of langstuderen – dat zie je vaak bij mensen met een functiebeperking. We zijn als ervaringsdeskundigen ook aanspreekpunt, buddy, of mentor. Mensen met een functiebeperking hebben snel een band. Ik heb adhd en ben met drie studies gestopt. Daar leer je van; the hard way. Nu kan ik praktische peptalks geven als studenten twee maanden moeten wachten voor een afspraak met de decaan, of als ze verdwalen op een lastige website. De HvA is redelijk bureaucratisch.

 

In de toekomst willen we met Limitless in de medezeggenschapsraad en kortere lijntjes met beleidsbepalers. Een voet tussen de deur. Dat we nog niet zover zijn, is raar. Zo’n 20 procent van de HvA-studenten heeft een functiebeperking. Het zou geweldig zijn als iemand er fulltime aan werkte. Ik doe nu dit interview, maar werk wekelijks maar vier uur voor Limitless en we zijn maar met zijn tweeën.’

‘Ik heb adhd en ben met drie studies gestopt. Daar leer je van; the hard way’

Thijs de Lange (19) is UvA-student taal & communicatie en medeoprichter van Student Disability Platform voor UvA-studenten met een functiebeperking.
‘In de Nationale Studenten Enquête krijgt de UvA een slecht oordeel van studenten met een functiebeperking, dus is het Student Disability Platform in leven geroepen. Ik heb het platform samen met twee andere studenten opgericht. We hebben alle drie een functiebeperking. Zelf heb ik celebrale parese, een bewegingsstoornis, maar ik loop niet tegen veel problemen aan. Wel hoor ik verhalen van andere studenten, die bijvoorbeeld van studieadviseurs het advies krijgen dat ze wel langer over hun studie mogen doen, maar niet te lang, want dan kunnen ze zich beter uitschrijven. Of een student waarbij een docent steeds benadrukt dat ze in een rolstoel zit.

Er kan dus nog veel verbeterd worden op de UvA. Vooral in het contact met eerstejaars. De universiteit wil dat studenten zelf verantwoordelijkheid nemen, maar het zou fijn zijn als ze het gevoel krijgen welkom te zijn. Ik moest alles zelf uitzoeken, bijvoorbeeld dat ik langer over tentamens mocht doen. Als nou alle studenten een intakeformulier zouden invullen waarop ze een eventuele functiebeperking kunnen aangeven, dan kan de UvA adequater reageren en is de uitval minder. Nadat we hebben uitgezocht waar studenten met een functiebeperking tegen aanlopen, geven we de UvA een advies. Hopelijk zorgt dat voor meer bewustwording en betere voorzieningen. 

Sinds deze week houden we een wekelijks spreekuur. Het is een pilot om te kijken hoe het loopt. Studenten kunnen bijvoorbeeld studeertips vragen. Wij helpen ze dan vanuit onze eigen ervaring. Ook kunnen ze bij ons terecht als ze het gevoel hebben dat ze door hun studieadviseur of decaan niet voldoende geholpen worden. Op die manier zijn we een soort ombudsman. Het belangrijkste is dat we laagdrempelig zijn en het eerste aanspreekpunt voor studenten met een functiebeperking. Iedereen is welkom.’

Het spreekuur van het Student Disability Platform is elke vrijdag van 13.00 tot 14.00 uur in kamer REC-C1.02. De pilot loopt tot eind november.