Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

Bram Buskoop verkozen tot nieuwe voorzitter medezeggenschap HvA

Dirk Wolthekker,
6 september 2017 - 16:26

De centrale medezeggenschapsraad (CMR) van de HvA heeft een nieuwe voorzitter. Het is Bram Buskoop, student aan de lerarenopleiding maatschappijleer. Hij volgt Pieter Claeys op, die het afgelopen jaar voorzitter was. Ook de rest van het dagelijks bestuur werd vervangen.

SP’er Bram Buskoop, die gisteren werd gekozen en lid is van studentenpartij HvASamen, was de enige kandidaat voor het voorzitterschap. Dat betekent niet dat hij werd verkozen bij acclamatie, integendeel: van de 22 aanwezige CMR-leden stemden er 7 tegen Buskoop en 11 voor, bij 2 blanco stemmen en 2 onthoudingen. Ook de drie andere leden van het nieuwe dagelijks bestuur werden verkozen. Het zijn student voeding & diëtetiek Renske Hagen, vorig jaar nog bestuurslid van Asva en nu vicevoorzitter van de CMR. Daarnaast werden docenten Kees Post en Mahesh Adhin respectievelijk secretaris en penningmeester. Daarmee is het nieuwe dagelijks bestuur compleet.

 

Pieter Claeys zit nog wel in de CMR, maar dus niet meer als bestuurslid. Op de vraag waarom hij niet opnieuw voorzitter wilde worden, antwoordt hij: ‘Ik wil me dit jaar volledig richten op de inhoud van mijn werk en daar past een voorzitterschap niet bij. De stemming was geheim en daar houd ik me aan, dus ik zeg niet hoe ik heb gestemd tijdens de verkiezing.’

‘Ik wil echt dingen veranderen en dan heb je niet alleen medestanders, maar ook tegenstanders’

Bram, je bent prominent lid van de SP. Gaan we nu het SP-geluid horen in de CMR?

‘Helemaal niet. Ik ga me neutraal opstellen, zoals dat hoort bij een voorzitter. Ik ben dienstbaar aan de leden van de hele raad en daar past geen specifiek politiek geluid bij. Een voorzitter is iemand die faciliteert, die het de raadsleden mogelijk maakt hun werk te verrichten.’

 

Dat zei je voorganger ook, maar hij stond toch vaak op de voorgrond. Hoort het niet ook bij het voorzitterschap?

‘Dat weet ik, maar het is niet mijn stijl. Ik wil niet voortdurend met mijn persoonlijke mening op de voorpagina van Folia staan. Alleen op momenten dat ik namens de hele raad een standpunt inneem zal ik het woord voeren, de individuele leden kunnen het woord nemen op de specifieke dossiers waar zij verstand van hebben.’

 

Waar ga je op focussen als nieuwe voorzitter?

‘Ik zit er niet om de voorzittersstoel warm te houden voor mijn opvolger, dus ik wil er echt iets van maken. Ik wil een grote professionaliseringsslag maken met de CMR. Dat heeft vooral te maken met de logistiek rondom de raad. Het gaat vaak mis met de vergaderzaal die te klein is, te weinig tafels en stoelen, verschillende vergaderlocaties. Dat is allemaal niet prettig en dat wil ik zeker verbeteren. Verder wil ik de vergaderstructuur aanpakken met de gemeenteraad of het parlement als voorbeeld. Zo wil ik meer rust tijdens de vergaderingen en de raadsleden de kans geven met eigen initiatieven te komen.’

 

Je bent weliswaar verkozen tot voorzitter, maar er waren toch zeven tegenstemmen. Hoe kan dat?

‘Tja, zo gaat dat. Ik wil echt dingen veranderen en dan heb je niet alleen medestanders, maar ook tegenstanders bij zo’n voorzittersverkiezing.’

Lees meer over