Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Marc Kolle
actueel

UvA stelt taskforce in die plan tegen werkdruk moet maken

Dirk Wolthekker,
27 juni 2017 - 10:35

Er komt een taskforce die een plan moet maken om de werkdruk aan de UvA te verlichten. Economiedecaan Han van Dissel leidt het onderzoek. ‘Ik zou me kunnen voorstellen dat we ook gaan kijken naar de jaarindeling 8-8-4,’ zegt hij.

Het instellen van de taskforce is een rechtstreeks gevolg van de cao-onderhandelingen die de gezamenlijke Nederlandse universiteiten afgelopen maanden voerden met de vakbonden over een nieuwe cao. Tijdens die onderhandelingen werd geconstateerd dat de werkdruk op alle universiteiten uit de hand is gelopen, zoals ook aan de UvA – en overigens al eerder – werd geconstateerd. Al jarenlang wordt gezegd dat het anders moet. Aan de UvA zijn dan ook al vele documenten geschreven, zoals de notitie ‘Werkdruk binnen de Universiteit van Amsterdam’ uit 2014 of het ‘Plan van aanpak werkdrukverlichting 2017-2020’ dat de Faculteit der Geesteswetenschappen vorig jaar opstelde.

Foto: Ineke Oostveen (UvA)
Han van Dissel

En nu komt er dan een UvA-brede taskforce met decaan Van Dissel als kartrekker. Van Dissel zal in samenspraak met het lokaal overleg een commissie samenstellen van rond de acht personen, waarin naar zijn zeggen stafleden, wetenschappers en vertegenwoordigers van de medezeggenschap zitting zullen hebben. De taskforce gaat het werkdrukprobleem analyseren en zal aan het einde van dit jaar met aanbevelingen komen.

 

Alweer een commissie die zeeën van tijd kost. Zo ontstaat de werkdruk vanzelf.

‘Elke commissie genereert natuurlijk weer werkdruk, want het werk dat zo’n commissie doet, komt vaak bovenop het reguliere takenpakket. Er komen bovendien lang niet altijd implementeerbare resultaten uit. Werkdruk is een serieus probleem en we kunnen het ons niet permitteren er niets aan te doen. Hoe groot dat probleem is moet natuurlijk blijken uit de analyses die we met de taskforce gaan maken, maar er zijn voldoende sectoroverschrijdende studies die er op wijzen dat de werkdruk in het onderwijs – van basisonderwijs tot wetenschappelijk onderwijs – groter is dan in elke andere sector.’

‘Er zijn voldoende studies die er op wijzen dat de werkdruk in het onderwijs – van basisonderwijs tot wetenschappelijk onderwijs – groter is dan in elke andere sector’

Hoe komt dat denkt u?

‘Het probleem zit voor een deel in de regeldruk vanuit Den Haag. Naast tijd voor de eigen professionele invulling van het primaire proces, zijn we ook voortdurend bezig elkaar de maat te nemen en allerlei formulieren in te vullen om processen goed te laten verlopen. Dat moet gebeuren, maar overuren en een hoge werkdruk zijn het gevolg. Neem daarbij het toenemend aantal studenten, de steeds hogere eisen die we stellen en de achterblijvende financiering per student, en je hebt een probleem.’

‘Voor het wetenschappelijk personeel is de werkdruk vaak gerelateerd aan gepercipieerd verlies aan professionele autonomie’

Het klinkt niet alsof hier gemakkelijk iets aan te doen is.

‘Het is inderdaad een heel complex probleem, dat ook andere dan Haagse oorzaken heeft. Door nieuwe ontwikkelingen, ict-toepassingen en allerlei procesverbeteringen zijn veel taken in de ondersteunde sfeer complexer geworden. Laat ik het zo zeggen: mensen die twintig jaar geleden werden aangesteld met een takenpakket dat overeenkwam met loonschaal vijf of zes verrichten nu soms dezelfde taken en soms heel andere, maar die hebben vaak wel een moeilijkheidsgraad van schaal acht of negen. Mensen kunnen dat niet zomaar, en dat leidt tot werkstress die niet ineens is opgelost.’

 

Ook wetenschappelijk personeel klaagt over werkdruk

‘Ja, maar voor hen is de werkdruk vaak gerelateerd aan gepercipieerd verlies aan professionele autonomie, met name in het onderwijs. Tegelijk is er heel veel concurrentie om de schaarse onderzoeksmiddelen. We moeten onze wetenschappers gaan “ontzorgen”, zou ik zeggen. Dat ligt met name in de organisatie van het onderwijs. Ik zou me kunnen voorstellen dat we ook gaan kijken naar de jaarindeling 8-8-4. Die zorgt voor nogal wat piekbelasting die weer voor veel werkdruk zorgt. Aan de andere kant vinden sommige wetenschappers het juist prettig hun onderwijs te concentreren, om in andere periodes zich volledig aan onderzoek te wijden. Daarom zou het ook goed zijn de onderwijslast bij de verschillende faculteiten eens in kaart te brengen.’

 

Ontstaat werkdruk niet gewoon door slechte (tijdelijke) arbeidscontracten waarbij mensen bij hun chef niet durven klagen over werkdruk.

‘Daar wil ik nu niet te veel over speculeren, maar in theorie zou dat kunnen meespelen en misschien is dat ook zo in de praktijk. Dit zal de komende maanden moeten blijken uit onze analyses. Ook de prioritering die medewerkers zelf aan de dag leggen bij de organisatie van hun takenpakket zou een rol kunnen spelen.’