Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

Geen overeenstemming over nieuw financieel verdelingsmodel

Dirk Wolthekker,
24 april 2017 - 17:23

Het door een speciale werkgroep gepresenteerde voorstel voor een nieuw allocatiemodel heeft vragen opgeroepen bij bestuurders en decanen van de UvA. Het oorspronkelijke tijdspad wordt daardoor niet meer gehaald en is met met één begrotingsjaar verlengd. De komende maanden wordt eerst ‘een meer fundamentele discussie over het beleid van de UvA’ gevoerd.

Het nieuwe verdelingsmodel werd eind oktober door een speciale werkgroep onder leiding van Eric Fischer gepresenteerd. Het eindrapport Transparantie en eenvoud in financiering. Ruimte voor beleid was samengesteld in samenwerking met de medezeggenschap en de academische gemeenschap.

 

Het rapport is daarna onderwerp van discussie geworden tussen het College van Bestuur (CvB) en de decanen. Die discussie had inmiddels afgerond moeten zijn om het nieuwe model te gebruiken bij het maken van de begroting voor volgend jaar, zoals aanvankelijk de bedoeling was.

 

Historische budgetten

Maar er is nog geen consensus bereikt. De voorstellen in het rapport roepen volgens het College van Bestuur vragen op. Die gaan vooral over het inzetten van zogenoemde capaciteits- en beleidsbudgetten ten opzichte van historische budgetten.

 

Die laatste budgetten hebben geen kwantitatieve fundering – bijvoorbeeld aantal studenten of aantal behaalde diploma’s – maar zijn in de jaren tachtig en negentig vastgesteld. De ratio ervan zou ontbreken. In begrotingsjargon spreekt men van budgetten met een ‘historische component’.

 

Vooral de bètafaculteit (FNWI), de Faculteit der Geesteswetenschappen en in mindere mate de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen krijgen deze historische budgetten. Andere faculteiten, in het bijzonder de rechtenfaculteit en de economiefaculteit, krijgen deze bedragen niet of nauwelijks. Die twee faculteiten willen dan ook een eerlijker verdeling van de koek. Maar dat is een lastige discussie want het zal ten koste gaan van andere faculteiten.

 

2019

Hoe men er uitkomt is nog niet duidelijk, maar het CvB heeft wel laten weten de komende maanden eerst ‘een meer fundamentele discussie over het beleid van de UvA’ te willen voeren. Pas daarna wordt besloten over een nieuw allocatiemodel.

 

Die discussie gaat zo lang duren dat het nieuwe model niet meer gebruikt kan worden bij het maken van de Kaderbrief 2018 en de daarop volgende begroting voor volgend jaar. Als alles goed gaat is het nieuwe allocatiemodel dus pas zichtbaar in de begroting voor 2019, die na de volgende zomer zal worden vastgesteld.