Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

Update: Weer geen instemming met verhuizing bèta’s naar VU

21 april 2017 - 10:04

De universitaire gezamenlijke vergadering heeft vandaag voor de tweede keer niet ingestemd met de verhuizing van UvA-bèta’s naar de VU en VU-bèta’s naar het Science Park. Daarmee lijkt de verhuizing definitief van de baan.

Voor de tweede keer stemden de Centrale Studentenraad en de Centrale Ondernemingsraad vandaag over de plannen voor verdere samenwerking met de VU. Daarvoor wil de UvA 20 miljoen euro reserveren: die miljoenen zullen gebruikt worden om alle verhuisbewegingen te bekostigen.

 

De medezeggenschap stemde eerder al niet in met deze reservering, omdat ze te veel onduidelijkheid zag rond de plannen en er volgens hen onvoldoende was nagedacht over de gevolgen van onderwijskwaliteit.

 

Het College van Bestuur paste het plan vervolgens op een paar punten aan en legde het opnieuw voor. Vanochtend werd dat plan op het nippertje wederom weggestemd. In de studentenraad waren 10 leden tegen, in de ondernemingsraad waren 9 leden voor, 3 tegen en 1 lid stemde blanco. De medezeggenschap adviseerde wel positief over de verhuizing van het Utrechtse sterrenkunde-instituut SRON naar het Science Park

 

Risico’s
Volgens Alex Tess Rutten, voorzitter van de studentenraad en van de gv, heeft het college nog niet kunnen overtuigen. ‘De risico’s zijn er nog steeds,’ zegt ze desgevraagd; ‘de UvA-afdelingen verhuizen eerst naar de gebouwen van de VU, dus de UvA begint met betalen van huur voordat ze geld van de VU ontvangt. Dat verandert in de nieuwe plannen niet.’

‘Het bestuur heeft studenten en medewerkers er nog steeds niet van weten te overtuigen dat de samenwerking niet ten koste gaat van het onderwijs’

Wat het college had moeten doen om de raad wel te overtuigen en of er een alternatief is voor het verhuisplan weet ze niet. ‘Dat weet de afdeling huisvesting beter,’ zegt ze.

Amsterdam Faculty of Science
De gedachte achter de bètasamenwerking is dat het makkelijker worden om onderzoekssubsidies en topwetenschappers aan te trekken door een groot instituut van bètawetenschappen te creëren. Maar de medezeggenschap is bang dat de samenwerking financiële risico’s met zich meebrengt die ten koste gaan van het onderwijs.

In 2013 stemde de gv al tegen een volledige fusie tussen de bètafaculteiten van de VU en de UvA tot de Amsterdam Faculty of Science. Enkele afdelingen wilden echter wel intensiever samenwerken en daarom besloten de VU en de UvA om plannen te maken om een aantal UvA-afdelingen in VU-gebouwen te vestigen en andersom.

Rutten sluit niet uit dat de tegenstem van de gv vandaag een definitief einde betekent van de samenwerkingsplannen. ‘Het College van Bestuur heeft studenten en medewerkers er nog steeds niet van weten te overtuigen dat de samenwerking niet ten koste gaat van het onderwijs.’

 

Het College van Bestuur van de UvA komt vanmiddag met een verklaring.