Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

Ondernemingsraad FNWI positief over verhuizing informatici naar VU

Dirk Wolthekker,
5 april 2017 - 07:05

De ondernemingsraad (OR) van de bètafaculteit heeft maandag in meerderheid positief geadviseerd over de verhuizing van het Instituut voor Informatica (IvI) naar het nieuwe NU-gebouw van de VU op de Zuidas. Dat gebeurde nadat de directeur van het IvI de volledige wetenschappelijke staf in vaste dienst uitnodigde voor een één-op-ééngesprek om het belang van de verhuizing te onderstrepen.

Dat de OR positief heeft geadviseerd is opvallend omdat enige weken geleden uit een enquête onder medewerkers van het IvI bleek dat medewerkers weinig behoefte hebben aan een verhuizing naar de Zuidas. In de enquête zei 35 procent van de vaste medewerkers het eens te zijn met de verhuizing, terwijl 49 procent zei er niet achter te staan. Onder medewerkers met een tijdelijk contract zei 37 procent de verhuizing te zien zitten. Bovendien staakten de stemmen vorige week nog in de ondernemingsraad: zes stemmen voor en zes tegen.

 

39 gesprekken

Dat zijn medewerkers niet staan te trappelen om te verhuizen verleidde de nieuwe directeur van het IvI, Marcel Worring, ertoe maar liefst 39 gesprekken te houden met leden van de vaste wetenschappelijke staf om het strategisch belang van de verhuizing nog eens te onderstrepen. Worring heeft van die gesprekken een verslag gemaakt en die vervat in een brief aan zijn stafleden, gedateerd 27 maart. Dat is de dag van de eerste stemming in de ondernemingsraad die in 6-6 eindigde.

‘Niet verhuizen zal leiden tot een lange periode van heroriëntatie binnen het instituut waarbij juist degenen die zich thans zorgen maken het meest kwetsbaar zijn,’ schrijft directeur Worring

In die brief, die in het bezit is van Folia, concludeert Worring onder meer dat het uit strategisch oogpunt en voor de toekomst van het instituut ‘van groot belang’ is dat de samenwerking en de verhuizing ‘worden gerealiseerd’. Ook concludeert Worring in de brief dat het niet doorgaan van de verhuizing ‘een enorme impact’ zal hebben op de samenwerking met de VU. ‘Niet verhuizen zal leiden tot een lange periode van heroriëntatie binnen het instituut waarbij juist degenen die zich thans zorgen maken het meest kwetsbaar zijn’.

 

Acht stemmen voor

Er is niet per se een causaal verband tussen de brief van Worring en het stemgedrag van de OR gisteren, maar er is nu wel met een ruime meerderheid positief geadviseerd over de verhuizing: er namen elf OR-leden aan de stemming deel, waarvan acht positief waren over de verhuizing, twee tegen en één blanco.

 

Hoe het nu verder moet met de voorgenomen verhuizing van het IvI naar de Zuidas is niet zeker. De OR bereidt eerst een brief voor aan de decaan waarin het positieve advies over de verhuizing wordt toegelicht. Decaan Van Tienderen moet dat advies dan afwegen tegen het negatieve advies van de facultaire studentenraad én de opvatting van de centrale medezeggenschap (de gv) van de UvA: die besloot eerder al niet in te stemmen met een bedrag van twintig miljoen om de verhuizing te bekostigen. Van Tienderen: ‘Het is complexe besluitvorming.’

 

Update 6 april, 15.00 uur:

Met de verhuisbewegingen van de bètaopleidingen van UvA naar de VU en omgekeerd hangt ook samen de verhuizing van ruimtevaartinstituut SRON van Utrecht naar Amsterdam Science Park. Vooralsnog heeft de OR van SRON echter negatief geadviseerd over de verhuizing. Een woordvoerder van SRON laat weten:

 

'De OR van SRON wacht nog steeds op de definitieve versie van een aantal onderliggende stukken. Aangezien de OR van SRON voor 1 april moest adviseren, heeft de OR zich genoodzaakt gevoeld een voorlopig negatief advies uit te brengen over de verhuizing. De OR benadrukt dat dit geen inhoudelijk oordeel is over de verhuisplannen en dat zij bereid is het advies over de verhuisplannen te heroverwegen als de documentatie compleet is.'