Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

Vooral veel proefballonnetjes bij discussie over de Senaat-nieuwe stijl

Jasmijn Van Raemdonck,
3 april 2017 - 13:30

De UvA krijgt een Senaat, maar wat moet die doen en hoe moet die worden samengesteld? Daar discussieerde een dertigtal studenten en medewerkers over. ‘Het is belangrijk om na te denken over een Senaat-nieuwe stijl om zo de betrokkenheid van de academische gemeenschap te vergroten.’

Ondanks het mooie weer kwamen vrijdag ongeveer dertig studenten en medewerkers van de UvA samen in het Maagdenhuis om te debatteren en te brainstormen over de Senaat-nieuwe stijl. Het instellen van zo’n representatief, deliberatief orgaan is één van de adviezen die de commissie Democratisering & Decentralisering gaf aan de UvA-gemeenschap en ook nog eens op een meerderheid kon bogen tijdens het referendum.

 

Vooral studenten, maar ook een handvol medewerkers kwamen opdagen om ideeën uit te wisselen die tot een uitgewerkt voorstel voor die Senaat moeten leiden. ‘Deze middag dient om ideeën op te doen,’ zei rector magnificus Karen Maex bij de opening van de middag. Zij benadrukt dat de Senaat-nieuwe stijl niet in de plaats komt van de oude Senaat maar dat het een volledig nieuw gremium is. Wellicht is dat de reden dat de huidige voorzitter van de Senaat, Damiaan Denys, vanmiddag niet aanwezig is.

 

Eensgezindheid

Tijdens de rondetafelronde gaan de gesprekken alle kanten op over de taken en doelen van de Senaat-nieuwe stijl maar ook over de samenstelling en de praktische werking ervan. De aanwezigen laten proefballonnetjes op en voeren een heel open discussie. Ondanks de verscheidenheid aan ideeën over de precieze invulling van de Senaat-nieuwe stijl, staan de aanwezigen toch unaniem achter drie basisprincipes: hij moet een brug zijn naar de buitenwereld, hij moet een breed draagvlak hebben en er moet geen overlap zijn met andere gremia.

‘De universitaire gemeenschap mag zijn ogen niet sluiten voor wat er in de buitenwereld gebeurt’

Lange termijn

Verschillende aanwezigen zien voor de Senaat-nieuwe stijl de taak weggelegd om bruggen te bouwen tussen de universitaire gemeenschap en de buitenwereld. ‘De universiteit is niet alleen een instituut voor onderzoek maar ook een plek voor socialisering van de gemeenschap. De universiteit heeft een grote maatschappelijke relevantie,’ meent Sepp Eckenhaussen, student bij de onderzoeksmaster Art Studies en lid van de werkgroep Commoning UvA. Hierbij sluit geneeskundestudent Mike Keizer zich aan: ‘Ik denk dat je als universiteit in gesprek moet gaan met de mensen die niet behoren tot de academische gemeenschap. De universitaire gemeenschap mag zijn ogen niet sluiten voor wat er in de buitenwereld gebeurt.’

 

Dat vindt ook hoogleraar kunstgeschiedenis Mia Lerm Hayes. ‘Volgens mij moet de Senaat-nieuwe stijl een brug bouwen tussen de academische en de bestuurlijke wereld,’ vertelt ze. Bovendien vindt Lerm Hayes dat het een orgaan moet worden dat op lange termijn denkt: ‘Politici, maar ook studenten, denken op korte termijn. Maar volgens mij moet de universiteit iets inbrengen in de samenleving als geheel op lange termijn. We zijn als universiteit een onderdeel van de maatschappij en zijn een instantie die moet reflecteren.’

 

Afspiegeling

‘Ik vind dat de senaat een afspiegeling moet worden van de academische gemeenschap en niet alleen van studenten,’ stelt Jorrit Kruithof (lid van de Centrale Studentenraad en student algemene sociale wetenschappen). Ook Eckenhaussen onderstreept dat het nieuwe orgaan door alle lagen van de universitaire gemeenschap moet worden gedragen.

 

Vrijwel alle bezoekers zijn het er bovendien over eens dat de bevoegdheden van de Senaat niet mogen overlappen met die van andere bestaande organen als het bestuur en de medezeggenschap. Dat vindt ook Saskia Haverkamp, student kunstgeschiedenis en lid van de facultaire studentenraad: ‘Ik vraag me af of de Senaat-nieuwe stijl wel een toevoeging zal zijn, en of het andere organen niet in de weg zal zitten.’ Maex benadrukt dat de functies van de Senaat-nieuwe stijl goed moeten worden uitgediept om aanvaring met andere organen te vermijden.

 

Besluit

‘De ideeën die vandaag worden opgedaan gaan naar de werkgroep-Senaat,’ zegt studentenraadsvoorzitter Alex Tess Rutten. ‘Zij gaan op basis daarvan een plan schrijven dat openbaar zal worden voorgelegd. Hier kan iedereen op reageren. Vervolgens zal het plan op basis van de reacties worden aangepast en voorgelegd aan de decanen en de medezeggenschap.’ De voorzitter hoopt dat er tegen de zomer een besluit volgt.