Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Foto: Daniël Rommens
actueel

Ook facultaire studentenraad negatief over verhuizing bèta's

Dirk Wolthekker,
27 maart 2017 - 16:57

De facultaire studentenraad van de bètafaculteit heeft vandaag negatief geadviseerd over de verhuizing van de opleidingen informatieweten schappen naar de VU. In de facultaire ondernemingsraad staakten de stemmen, hij vergadert volgende week opnieuw.

Tien dagen geleden stemde de centrale medezeggenschap al tegen een investering van twintig miljoen die nodig is voor de verhuizing van UvA-afdelingen naar de VU en VU-afdelingen naar de UvA. Vandaag heeft ook de facultaire studentenraad het plan om de opleidingen informatiewetenschappen te verplaatsen in de prullenbak gegooid. In een vandaag verzonden brief aan decaan Peter van Tienderen schrijft Esther de Boer, voorzitter van de facultaire studentenraad, dat de raad de locatiewijzing om verschillende redenen niet ziet zitten.

Volgens de studentenraad ontbeert het voorstel een onderwijsinhou- delijke visie

Volgens de studentenraad ontbeert het voorstel een onderwijsinhoudelijke visie, zou de interdisciplinariteit van de opleidingen onder druk komen te staan en zou de onderwijsondersteuning slechter worden. De studentenraad vreest ook verlies van ‘UvA-identiteit’ als studenten die aan de UvA ingeschreven blijven voortaan aan de Zuidas college moeten volgen.

 

Gemankeerde medezeggenschap

Bovendien vreest de raad een probleem omdat de UvA-studenten niet vertegenwoordigd zullen zijn in de medezeggenschapsorganen van de VU, terwijl ze ter plekke wel college zullen volgen in het NU-gebouw van de VU. Letterlijk schrijft De Boer: ‘Niet alleen kunnen zij zich niet kandidaat stellen voor de facultaire of centrale medezeggenschap van de VU, ook kunnen zij niet stemmen op de raden die hen daar vertegenwoordigen. Dit terwijl zij wel dagelijks de gevolgen van VU-beleid ondervinden.’

 

Dat de studentenraad er nu ook formeel zo over denk zat er al lange tijd aan te komen. Al vanaf het begin van de discussie over de verplaatsing van de opleidingen waren studenten huiverig. Bij verschillende gelegenheden lieten zij weten de noodzaak van een verhuizing niet te zien. Decaan Van Tienderen heeft nog niet gereageerd op de brief.

 

Ondernemingsraad

Ook de facultaire ondernemingsraad heeft vandaag gestemd over de adviesaanvraag voor de locatiewijziging, maar daar staakten de stemmen: van de vijftien leden van de raad waren er drie afwezig. Van de twaalf aanwezige leden stemden zes voor en zes tegen. Op 3 april wordt er opnieuw gestemd. Staken de stemmen dan weer, dan wordt de aanvraag verworpen en volgt ook daar een negatief advies.