Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Foto: Daniël Rommens
actueel

Informatici staan niet te trappelen om te verhuizen

Willem van Ewijk,
24 maart 2017 - 14:30

Medewerkers van het Instituut voor Informatica (IvI) van de UvA zouden door de bètasamenwerking als één van de eersten moeten verhuizen naar het NU-gebouw van de Vrije Universiteit. Maar uit een enquête blijkt dat een groot deel van de informatiewetenschappers hier niet op zit te wachten.

Vorige week weigerde de gezamenlijke vergadering (gv) van ondernemingsraad en studentenraad al toestemming te geven voor de uitgave van 20 miljoen euro die met de samenwerking gemoeid ging. De verhuizing zou te veel risico’s met zich meebrengen.


Tot nu toe leken het vooral de studenten te zijn die hun bedenkingen hadden. Zij vroegen zich af of de kwaliteit van het onderwijs wel voldoende gewaarborgd bleef bij verhuizing. In stemmingen waren de leden van de ondernemingsraad vaak verdeeld. Medewerkers van het Institute of Physics and Astronomy schreven zelfs een brief waarin ze zich tegen de medezeggenschapsraden keerden. Zij vonden dat de samenwerking door moest gaan.

Maar 35 procent van de vaste medewerkers zegt het eens te zijn met de verhuizing, terwijl 49 procent zegt er niet achter te staan

Enquête

Uit een enquête die met goedkeuring van de directie door de ondernemingsraad van het IvI is afgenomen blijkt nu dat een groot deel van de informatiewetenschappers weinig enthousiast is over de verhuizing. Zij zijn één van de eerste afdelingen die zouden verhuizen naar het NU-gebouw van de VU.


Maar 35 procent van de vaste medewerkers zegt het eens te zijn met de verhuizing, zo blijkt uit de enquête waarvan de resultaten zijn ingezien door Folia, terwijl 49 procent zegt er niet achter te staan. Onder medewerkers met een tijdelijk contract ziet 37 procent de verhuizing zitten.


Propria Cures
Als de verhuizing toch doorgaat komen medewerkers van de onderzoeksgroep informatiewetenschappen in het NU-gebouw te zitten, een nieuw gebouw van de VU aan de Zuidas. Van de vaste medewerkers van het IvI wil 78 procent dat daar de UvA-identiteit zichtbaar zal zijn. Een van de ondervraagden zegt dat er bijvoorbeeld stapeltjes van studentenblad Propria Cures door het gebouw verspreid moeten worden. Een ander vindt dat het vooral om de manier van werken gaat, zonder verder uit te leggen wat die precies inhoudt.

 

De medewerkers maken zich vooral zorgen over hun werkplek. Aan de Vrije Universiteit wordt veel geflexwerkt terwijl de medewerkers van het IvI op het Science Park een eigen bureau hebben. Twee op de drie medewerkers willen ook in het nieuwe gebouw een eigen bureau houden.


Samenwerking
Door een aantal onderzoeksgroepen van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica samen te laten werken met die van de VU zouden ze makkelijker onderzoeksgeld en topwetenschappers aan kunnen aantrekken. Aanvankelijk was het idee om de bètafaculteiten van beide universiteiten in hun geheel te laten fuseren, maar die fusie mislukte in 2013 toen de gezamenlijke medezeggenschap zich tegen het plan keerde. De samenwerking werd in een andere vorm doorgezet op de gebieden van informatiewetenschappen, aardwetenschappen en natuur- & sterrenkunde.

 

Uit de enquête blijkt dat ongeveer de helft van de vaste medewerkers van het instituut denkt dat onderwijs en onderzoek er ook daadwerkelijk op vooruit zullen gaan als de onderzoeksgroepen in één gebouw zullen gaan zitten. FNWI-decaan Peter van Tienderen laat in een reactie weten het werktconcept in het NU-gebouw een belangrijk punt te vinden. ‘We werken daaraan, samen met de medewerkers.’ Hij wacht eerst de vergadering van de facultaire medezeggenschap af en wil pas daarna meer in detail op de uitkomst van de enquête in gaan. 

 

Het bestuur van de UvA en de decaan willen nog niet op de afwijzing van de gv reageren voordat de facultaire medezeggenschap een advies heeft uitgebracht. Dat doet zij waarschijnlijk volgende week.