Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Links: Grosfeld van der Velde, rechts: MVSA Architecten
actueel

Komt de UB in de Oudemanhuispoort of op het BG-terrein?

Dirk Wolthekker,
17 maart 2017 - 09:34

Krijgt de UvA een ‘stand alone’-bibliotheek op het Binnengasthuisterrein of een geïntegreerde bieb in de Oudemanhuispoort? Sinds gisterenmiddag kan iedere UvA’er daar online over meepraten. De bieb moet – afhankelijk van de gekozen locatie – tussen 2020 en 2023 klaar zijn.

De raadpleging, die nadrukkelijk geen referendum is, is een gevolg van het tienpuntenplan dat het vorige College van Bestuur tijdens de Maagdenhuisbezetting afkondigde. In dat plan werd bepaald dat de academische gemeenschap mocht meepraten over de nieuwe bieb op het Binnengasthuisterrein, waarbij er ook een alternatief zou worden gepresenteerd. Dat alternatief is er nu: de Oudemanhuispoort. De academische gemeenschap mag online ‘inspreken’, adviezen geven, tips geven en op- en aanmerkingen maken op beide ontwerpen. Er is nadrukkelijk geen sprake van een al dan niet bindend referendum, maar van een inhoudelijk advies.

 

Stand alone of geïntegreerd

Tijdens de bijeenkomst liet collegevoorzitter Geert ten Dam weten dat er ‘twee mooie ontwerpen’ zijn gemaakt, ‘elk met een eigen karakter’. In het ontwerp van architectenbureau MVSA Van Stigt, het zogenoemde scenario A, is sprake van een ‘stand alone’-bibliotheek en studieplekken op het BG-terrein, op de plek waar vroeger de Tweede Chirurgische kliniek en het Zusterhuis waren gevestigd.

Welk ontwerp ook wordt gekozen, het huidige pand op Singel 425 zal door de UvA worden verlaten en worden verkocht

In het ontwerp van architectenbureau Grosfeld van der Velde, het zogenoemde scenario B, is sprake van een ‘geïntegreerde’ bibliotheek die zal worden gevestigd in de Oudemanhuispoort, samen met onderwijs- en bestuursruimtes van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Het hele gebied maakt deel uit van de Binnenstadscampus van de UvA. Wat de realisatie van de nieuwe UB op een van beide plekken zal kosten wil interim-bestuurslid Kees van Ast voorlopig nog even voor zich houden, zo liet hij weten. ‘Want er zullen diverse aanbestedingsprocedures mee gepaard gaan en dan is het niet verstandig prijzen te noemen.’

 

Verkoop pand Singel

Welk ontwerp ook wordt gekozen, het huidige pand aan het Singel 425 zal door de UvA worden verlaten en worden verkocht. Van Ast zei het zo: ‘Het pand wordt in de markt gezet.’ Het pand is afgeschreven en niet meer voor een acceptabele prijs te verbouwen zodat het weer voldoet aan de duurzaamheidseisen van deze tijd. Bovendien is de manier waarop de fietsen worden gestald voor het pand niet acceptabel voor de gemeente. ‘Nu worden de fietsen door de gemeente nog gedoogd omdat we er weggaan, maar als we aan het Singel blijven, verwacht de gemeente dat we daar een fietsenkelder realiseren. Een dure hell of a job,’ zei directeur huisvestingsontwikkeling Cees van der Wolf. Navraag bij bedrijfsmakelaars leert dat het pand, dat midden in een winkelgebied ligt, bij verkoop minimaal zestig miljoen op kan brengen. Dat bedrag kan zo in de bouw van de nieuwe UB worden gestoken.

Navraag leert dat de huidige UB aan het Singel bij verkoop zestig miljoen kan opleveren

Deelname

De komende vier weken is eerst de academische gemeenschap aan zet om input te leveren voor de nieuwe UB. Studenten en medewerkers met een @uva.nl-mailadres hebben gisteren een link ontvangen in hun mailbox waarmee ze toegang krijgen tot de online raadpleging. Voor medewerkers geldt bovendien dat ze moeten behoren tot de medewerkerscategorie ‘personeel in dienst’: ze moeten een (parttime) aanstelling hebben bij de UvA om mee te kunnen doen. Medewerkers van het AMC die daar in dienst zijn en niet bij de UvA, doen dus niet mee, heeft een woordvoerder van de afdeling huisvestingsontwikkeling laten weten.

 

De online raadpleging duurt tot 14 april. Vervolgens bekijkt een stedenbouwkundige de analyse en formuleert een toetsingsgroep met betrokken partijen, op basis van alle analyses een advies aan het CvB. Het college zal vervolgens een voorgenomen besluit nemen en dat ter advisering voorleggen aan de centrale medezeggenschapsorganen. In de eerste week van juli neemt het CvB dan een definitief besluit.

 

Volgende week dinsdag (scenario A) en donderdag (scenario B) zullen de architecten in het Vox Pop-gebouw een toelichting geven op hun ontwerpen. Zie hier voor meer info.