Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

Diversity Officer wordt ‘spin in web’ van de UvA

Dirk Wolthekker,
16 februari 2017 - 14:52

De UvA zet hoog in bij de werving en selectie van een Diversity Officer, zo blijkt uit concept profiel van deze nieuwe functionaris. Hij of zij krijgt een aanstelling van 0,6 fte en een salaris dat bij een volledige aanstelling tussen de 5813 tot 7599 euro bruto per maand zou liggen. In het totaal is er voor het universitair diversiteitsbeleid jaarlijks een bedrag van 375.000 euro begroot. 

De Diversity Officer valt direct onder collegevoorzitter Geert ten Dam en zal ervoor moeten zorgen dat de UvA in haar beleid de positie van ‘gemarginaliseerde bevolkingsgroepen’ zal bevorderen. In een verklaring zegt het College van Bestuur (CvB) dat er in het personeelsbeleid en bij benoemingen meer aandacht moet komen voor diversiteit. Ook wil het college dat de Diversity Officer intensief zal samenwerken met en sturing geven aan de facultaire Diversity Officers, waarvan elke faculteit er een krijgt. In oktober adviseerde de UvA-commissie Diversiteit een dergelijke functionaris aan te stellen. 

 

De concept profielschets is inmiddels langs decanen, studenten en het DiversiteitsforumHet Diversiteitsforum was eerder bekend onder de naam ‘contactgroep diversiteit’. Het is een groep van voormalige actievoerders uit de Maagdenhuisbezetting van 2015 en vertegenwoordigers van de medezeggenschap. gegaan. Die hebben meegedacht over de invulling van de functie en het profiel dat nu aan de medezeggenschap wordt voorgelegd. De Diversity Officer zal in eerste instantie een plan van aanpak maken met daarin de focus en afbakening en een voorstel voor evaluatiemomenten.

 

Selectiecommissie

Naar verwachting zal er in april een vacature komen voor de functie. Er wordt een forse selectiecommissie samengesteld onder leiding van Geert ten Dam. Daarnaast zit in de commissie een decaan – voorgesteld wordt FMG-decaan Hans Brug – het hoofd P&O, het hoofd Academische Zaken, en vertegenwoordigers van de Centrale Studentenraad, de Centrale Ondernemingsraad, het Diversiteitsforum, de Chief Diversity Officer van de VU, en hoogleraar en decaan Karin van Oudenhoven-van der Zee.

 

De Diversity Officer gaat naar verwachting rond 1 juli aan het werk. Hij of zij is reeds werkzaam als hoogleraar of hoofddocent en verdient uit dien hoofde een salaris in schaal 16 (5813 tot 7599 euro bruto per maand). De functionaris krijgt een aanstelling van 0,5 à 0,6 fte en wordt benoemd voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid van een eenmalige herbenoeming.

 

Ondersteuning 

De Diversity Officer krijgt allerhande ondersteuning van studenten, een secretariaat, medewerkers van P&O en Academische Zaken. Voor dit jaar telt het op tot een kleine 225.000 euro. Voor 2018 en verder telt het structureel op tot iets meer dan 375.000 euro, te betalen vanuit de centrale kas van de UvA. De facultaire Diversity Officers komen ten laste van de facultaire begrotingen. Alle functionarissen moeten beschikken over visie en overtuigingskracht en voldoen aan de toverwoorden van dit moment: ‘verbindend leiderschap’ en ‘ondernemerschap’, zo staat in het conceptprofiel.