Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Monique Kooijmans
actueel

CSR legt keuze voor flexstuderen bij opleidingscommissies

Jasmijn Van Raemdonck,
8 februari 2017 - 17:23

De Centrale Studentenraad (CSR) heeft vanmiddag een beslissing genomen over de deelname aan de proef met flexstuderen. Na een intern debat over de legitimiteit van de Raad om een bindend besluit voor de hele UvA te nemen, besloten de leden dat de invoering van flexstuderen niet doorgaat, tenzij de opleidingscommissies anders beslissen.

Tijdens de vergadering van de Centrale Studentenraad draaide de discussie hoofdzakelijk om waar de beslissing genomen zou moeten worden. Uit een korte rondvraag bij de vertegenwoordigers van de verschillende faculteiten bleek dat niet iedere faculteit resoluut achter de pilot stond. Gezien het gebrek aan eensgezindheid onder de faculteiten, kwam de volgende morele vraag op de tafel te liggen: ‘Kunnen we het, na een jaar van strijden voor decentralisering, maken om als CSR een beslissing te nemen die bindend is voor de hele UvA?’

 

Dikke middelvinger

Zowel voor- als tegenstanders van een gedecentraliseerde beslissingsbevoegdheid lieten hun stem horen. Voorstanders onderstreepten dat de CSR over deze pilot als centraal orgaan niet kan beslissen. Het zou volgens hen absoluut ongewenst zou zijn om in geval van twijfel bij de faculteiten, hun stem en zelfs van die van de afzonderlijke opleidingen ongehoord te laten en dus hun keuzevrijheid te beperken. ‘Dat is hetzelfde als een dikke middenvinger opsteken naar facultaire studentenraden.’ Een lagere beslissingsbevoegdheid is daarom noodzakelijk, stellen zij.

 

Hun tegenstanders beklemtoonden daarentegen dat, ondanks hun genegenheid voor decentralisering, het hier eenmaal gaat om een centraal vraagstuk. Een beslissing over de vraag of de UvA in het experiment van flexstuderen wil duiken, moet daarom door centraal genomen worden. ‘Door de beslissingsbevoegdheid naar een lager niveau te verschuiven, verlies je de belangen van de UvA als geheel uit het oog,’ menen zij.

 

Uit de finale stemming bleek dat de voorstanders van een decentrale beslissing in de centrale studentenraad de bovenhand hadden. ‘Het flexstuderen gaat niet door, klinkt het, tenzij de opleidingscommissies anders beslissen.’ Het is nu aan deze commissies om via  een expliciete brief aan de CSR te melden of zij al dan niet willen deelnemen aan de proef met flexstuderen.