Foto: Daniël Rommens
actueel

Vier faculteitsraden kritisch over HvA-begroting 2017

Henk Strikkers,
16 december 2016 - 14:57

Twee van de acht deelraden van de HvA hebben de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) geadviseerd aanstaande dinsdag niet in te stemmen met de HvA-begroting voor 2017. Een derde raad heeft het advies gegeven om onder een reeks voorwaarden in te stemmen en een vierde heeft naar eigen zo weinig informatie dat het nog niet kan oordelen. Toch neigt de CMR naar instemming.

De drie raden van de faculteiten Bewegen, Sport & Voeding (FBSV),  Digitale Media & Creatieve Industrie (FDMCI) en Techniek (FT) geven geen onvoorwaardelijk positief advies over hun zogenoemde deelbegroting. Dat is het deel van de centrale HvA-begroting dat van toepassing is op de specifieke faculteit en waar de faculteitsraden adviesrecht op hebben. De faculteitsraad Maatschappij & Recht heeft naar eigen zeggen te weinig informatie om in te stemmen.

 

Werkdruk

De faculteitsraad FDMCI is het meest kritisch en geeft een uitgesproken negatief advies. Volgens de raad is dat nodig omdat ‘de faculteit volgens de raad onvoldoende ruimte en middelen reserveert in de begroting om maatregelen te realiseren die de ervaren werkdruk onder het onderwijzend personeel kunnen verminderen,’ zo staat vermeld in een brief die in handen is van Folia. Bovendien is er volgens de raad geen geld voor onderwijsvernieuwing en geen budget om ziekteverzuim op te vangen.

‘Of je je nu verbrandt aan water van 70 graden of aan water dat 2 procent kouder is; je hebt nog steeds pijn’

Volgens deelraadvoorzitter Gerlof Donga is de werkdruk een groot probleem. ‘De werkdruk is met 2 procentpunt gedaald en de HvA claimt dat als een groot succes.’ Hij is daar niet van onder de indruk. ‘Of je je nu verbrandt aan water van 70 graden of aan water dat 2 procent kouder is; je hebt nog steeds pijn.’

 

De faculteitsraad DMCI stelt daarnaast dat er gegoocheld wordt met cijfers en definities om maar een 1 docent per 25 studenten-ratio te halen. Er is volgens de raad een afname in het aantal fte’s en een toename van het aantal studenten ten opzichte van 2015, terwijl er destijds een ratio van 1 op 25,6 was.

 

Instemming in lijn der verwachtingen

Aanstaande dinsdag stemt de Centrale Medezeggenschapsraad over de begroting van de HvA voor het jaar 2017. Volgens CMR-voorzitter Pieter Claeys betekenen de vier niet onverdeeld positieve adviezen ook dat er vier positieve adviezen liggen. Hij benadrukt dat de CMR dinsdag zijn eigen afweging zal maken. ‘Het is niet zo dat wij per definitie zullen stemmen wat ons door de raden wordt geadviseerd.’

‘Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat de CMR de begroting volgende week wegstemt’

Claeys wil voorkomen dat er onrust ontstaat op de HvA. ‘Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat de CMR de begroting volgende week wegstemt,’ vertelt hij. ‘Wat wel een realistische optie is, is dat we ervoor kiezen om in te stemmen onder voorwaarden, zoals vorig jaar. Dat moeten we echter dinsdag bespreken.’ Vorig jaar ging de CMR alleen akkoord onder de voorwaarde dat het allocatiemodelDat is de manier waarop de HvA het geld over de faculteiten verdeelt. dit jaar opnieuw ter discussie zou worden gesteld.

 

Ook al nadert 2017 met rasse schreden, het is niet zo dat bij een eventuele tegenstem de HvA stilvalt. ‘De salarissen worden gewoon betaald, en alles gaat gewoon verder zoals het nu ook gaat,’ zo stelt Claeys. De CMR vergadert en stemt dinsdagmiddag 20 december vanaf 14 uur over de begroting. In diezelfde vergadering wordt ook over het voorgenomen besluit over de splitsing van HvA en UvA gestemd. De UvA-medezeggenschap heeft daar vanochtend niet mee ingestemd.

Lees meer over