Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Henk Strikkers
actueel

Opkomst studenten 12 procent, medewerkers voorlopig op 38

Dirk Wolthekker,
12 december 2016 - 17:16

Bij het referendum over de toekomst van de UvA, dat werd gehouden tussen 23 november en 11 december, heeft slechts 12 procent van de studenten het referendum volledig ingevuld. Van de medewerkers heeft tot nu toe 38 procent gestemd. Medewerkers van het AMC en de UvA Holding hebben nog tot en met zondag 18 december om hun stem uit te brengen, omdat ze later zijn begonnen.

Het gaat om voorlopige cijfers die onderzoeksbureau Ruigrok, dat het referendum heeft uitgevoerd, vandaag bekend heeft gemaakt. De voorzitter van de Commissie Democratisering & Decentralisering (D&D), Lisa Westerveld, is optimistisch ondanks de op het oog weinig florissante cijfers. ‘Als commissie hebben we benadrukt dat het ons gaat om de kwaliteit van de te verkrijgen informatie. En als dan blijkt dat bijna 2600 medewerkers en ruim 4000 studenten de tijd hebben genomen om de lijst helemaal in te vullen, dan geeft dat veel input voor de discussie over de toekomst van de UvA.’ Medewerkers van het AMC en de UvA Holding kregen hun stemoproep later en mogen daarom deze week ook nog stemmen.

 

Ja-Nee

‘Als het ons enkel zou gaan om een hoog opkomstpercentage, dan hadden we wel een simpele ja-nee vraag gesteld,’ zegt Westerveld. ‘Maar onze taak was om iedereen in de gelegenheid te stellen zijn of haar mening over onze plannen te geven. Deze manier laat zien dat duizenden medewerkers en studenten zich echt in het onderwerp hebben verdiept. Weliswaar is het een aantal dat lager ligt dan bij medezeggenschapsverkiezingen, maar gelet op de grotere groep stemgerechtigden, de complexiteit van de adviezen en de moeilijkheidsgraad van het referendum is dat niet verrassend. Er werd echt een inspanning gevraagd.’ Bij de ondernemingsraadverkiezingen, die elke drie jaar worden gehouden, ligt de opkomst steeds rond de vijftig procent. Bij de jaarlijkse studentenraadsverkiezingen ligt de opkomst rond de twintig procent.

‘Wij verwachten dat de uitkomsten van het referendum een belangrijke bijdrage zullen leveren aan de verdere besluitvorming over de toekomst van de UvA’

De commissie vraagt de academische gemeenschap nu om even een pas op de plaats te maken totdat de definitieve uitslag bekend is, zegt Westerveld. ‘De commissie zal een reflectie schrijven en ingaan op het noodzakelijke vervolgtraject. Naar verwachting zal dit eind januari worden gepresenteerd. Vervolgens zijn het College van Bestuur en de medezeggenschap aan zet om in samenspraak met de academische gemeenschap aan de slag te gaan met ons advies en de uitslag van het referendum. Wij verwachten dat de uitkomsten van het referendum een belangrijke bijdrage zullen leveren aan de verdere besluitvorming over de toekomst van de UvA.’

 

Drie voorstellen

Bij het referendum konden studenten en medewerkers in een uitgebreide vragenlijst hun mening kenbaar maken over drie voorstellen die de commissie Decentralisering & Democratisering eerder dit jaar heeft geformuleerd om de democratie aan de UvA te verbeteren en de autonomie van wetenschappers te borgen. Er zou een charter moeten komen waarin de kernwaarden van de universiteit worden vastgelegd. Daarnaast zou er een Senaat ‘nieuwe stijl’ van rond de zestig mensen moeten komen, die op regelmatige basis bijeenkomt om te delibereren over de koers van de UvA.

 

Het derde voorstel ging over de toekomstige besturing van de UvA. Studenten en medewerkers konden daarbij kiezen uit vier besturingsmodellen, variërend van een groen model, de zogenoemde ‘zelforganiserende universiteit’, tot een blauw model, waarbij de besturing wordt gehandhaafd zoals zij is. Daar tussenin lag het gele model en het oranje model. Er zijn nog geen cijfers bekend over hoe er per faculteit en per afdeling is gestemd over de drie voorstellen. Die cijfers komen later.