Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Foto: Daniël Rommens
actueel

HvA wil experimenteren met medezeggenschap

Steffi Weber,
25 november 2016 - 10:56

De HvA gaat op korte termijn experimenteren met nieuwe vormen van medezeggenschap. Dat was de uitkomst van de zogeheten CMR-Meetup donderdagavond in café Fest waar, in bijzijn van rector Huib de Jong, het Adviesrapport Vernieuwing Medezeggenschap werd gepresenteerd.

Nadat UvA-studenten vorig jaar het Maagdenhuis bezetten en meer democratie en inspraak eisten, ging men ook bij de HvA nadenken over hoe de medezeggenschap kan worden versterkt. Studenten zijn nu te weinig betrokken bij de medezeggenschap; er is maar weinig interesse om medezeggenschapslid te worden en de opkomst bij verkiezingen is laag. Daarnaast loopt de professionaliteit van de medezeggenschapsraden tussen de faculteiten behoorlijk uiteen, zo is te lezen in het rapport van de projectleider Rob van der Eyden. De organisatieadviseur en voormalig HvA-docent verrichtte zijn onderzoek in opdracht van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) en van het HvA-bestuur. 

 

Van der Eyden presenteerde donderdag meerdere aanbevelingen voor de HvA-medezeggenschap. Zo moet er volgens hem een duidelijke langetermijnvisie komen en moeten de medezeggenschapsleden ‘elkaar dwingen om buiten de bestaande structuren te denken’ en nieuwe modellen te bedenken. Maar ook binnen de bestaande structuren zijn er vernieuwende ontwikkelingen nodig, meent Van der Eyden. Daarbij is het volgens hem wederom belangrijk om met elkaar om de tafel te gaan en te bespreken welke kant men op wil. Zo kan de medezeggenschap ervoor kiezen om een meer controlerende functie te hebben, gesprekspartner te zijn van het bestuur, zelf met initiatieven te komen of om te beslissen over beleid. Verder adviseerde Van der Eyden om aan de slag te gaan met experimenten om er in de praktijk te ontdekken wat werkt en wat niet. Van der Eyden: ‘Vernieuwing breng je niet teweeg vanachter je bureau.’

‘We moeten niet stil blijven staan bij de klassieke vormen van medezeggenschap maar kijken hoe we participatie in de bredere zin van het woord vorm kunnen geven binnen de HvA’

Te belangrijk om in een la te verdwijnen

CMR-voorzitter Pieter Claeys toonde zich donderdag zeer tevreden met het rapport. ‘Met een aantal van de aanbevelingen zijn we al aan de slag gegaan, bijvoorbeeld met scholing,’ meent hij. Zijn grootste angst is dat het rapport in een la verdwijnt. ‘Dat mag absoluut niet gebeuren, daar is het veel te belangrijk voor.’ Volgens Claeys is het zaak om zo snel mogelijk met het CvB over dit rapport te gaan praten ‘om te kijken wat er nodig is om te gaan experimenteren en een visie te ontwikkelen en de vernieuwing tot een goed einde te brengen’.

 

Ook Han Boels, voorzitter van de faculteitsraad Business & Economie, vindt dat er snel actie moet worden ondernomen. ‘Anders is het momentum voorbij. Op 1 januari krijgt de HvA een nieuw college, dat lijkt me een mooi moment om ook een de medezeggenschap te vernieuwen.’ Rector Huib de Jong is het daarmee eens en wil binnenkort met de CMR om tafel. ‘Ik ben ontzettend blij dat het aan het eind van de rit gaat om exprimenteren. We moeten niet stil blijven staan bij de klassieke vormen van medezeggenschap maar kijken hoe we participatie in de bredere zin van het woord vorm kunnen geven binnen de HvA.’

‘Ik geloof pas in het rapport als er concrete initiatieven of experimenten komen. Eerst zien dan geloven’

Bij de bijeenkomst, waar ook een enkeling van buiten de HvA op af was gekomen, werd vooral de lage betrokkenheid van studenten als probleem genoemd. Een medezeggenschapslid van de Hogeschool Utrecht opperde om bij de verkiezingen gratis ijsjes uit de delen aan een ieder die zijn stem uitbrengt. ‘Dat zorgde bij ons voor een verviervoudiging van de opkomst,’ vertelde hij. ‘Die steeg van 2 naar bijna 8 procent.’

 

Alcoholvrije tafel

Als het aan Claeys ligt, was dit zeker niet de laatste CMR-meetup. ‘We hebben ons deze keer vooral gericht op leden van de medezeggenschapsraden,’ meent hij, ‘maar de volgende keer kunnen we het breder trekken en vooraf meer promotie maken.’ Gevaar is daarbij wel dat mensen alleen maar komen voor het gratis bier, voegt hij er lachend aan toe.

 

Overigens zal er in het kader van de diversiteit net als donderdag vanaf nu altijd een alcoholvrije tafel zijn, vertelt Claeys. ‘Voor studenten die geen alcohol drinken, bijvoorbeeld vanwege hun geloof, omdat ze ooit verslaafd waren of omdat ze gewoon geen alcohol willen drinken.’ Donderdag bleef de alcoholvrije tafel relatief leeg, enkel CMR-lid Marie Meeusen dronk er bloedsinaasappellimonade. Zij kraakte een kritische noot: ‘Belangrijke onderwerpen als werkdruk komen in de CMR niet aan bod. Daarom is het een belangrijk onderzoek, omdat de medezeggenschap net als de zeggenschap soms de voeling mist met de realiteit. Ik geloof pas in het rapport als er concrete initiatieven of experimenten komen. Eerst zien dan geloven.’