Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

Dit zijn voorlopig de referendumvragen

Dirk Wolthekker,
14 november 2016 - 17:41

Volgende week woensdag 23 november begint het langverwachte raadgevend referendum over de bestuurlijke toekomst van de UvA. De vragen die aan de academische gemeenschap zullen worden voorgelegd zullen ‘om technische redenen’ slechts een paar dagen van te voren bekend worden gemaakt, maar Rob Hagendijk van de Commissie Democratisering & Decentralisering (D&D) gaf de vragen vandaag alvast aan Folia.

Een van de redenen waarom de definitieve vragen pas kort voor de start van het referendum worden vrijgegeven is de test die marktonderzoeksbureau Ruigrok eind deze week nog doet met de conceptvragenlijst. ‘Daarbij moet bijvoorbeeld gecheckt worden of de voorgestelde raadpleging bestand is tegen fraude,’ zegt Hagendijk.

 

Volgens Hagendijk moet voorkomen worden dat deelnemers zich anders voordoen dan ze zijn: een student moet bijvoorbeeld niet in kunnen vullen dat hij medewerker is en iemand die bij economie werkt moet niet in kunnen vullen dat hij bij geesteswetenschappen werkt. ‘Zoals het nu lijkt wordt je identiteit tijdens het stemmen gekoppeld aan je stemgedrag ter voorkoming van fraude, maar worden die gegevens bij de analyse van het stemgedrag weer ontkoppeld om de anonimiteit van de raadpleging te garanderen,’ zegt Hagendijk. ‘Maar dat moet wel eerst worden getest.’ Zodra de vragen getest zijn en goed bevonden worden ze vrijgegeven, zodat iedereen zich kan voorbereiden.

 

Conceptvragen

Omdat het nog een week kan duren voordat de definitieve vragen worden vrijgegeven, brengt de commissie D&D vandaag de conceptvragen al naar buiten. Die zullen naar verwachting niet veel afwijken van de definitieve vragen. Het zal gaan om gesloten vragen met vaak meerdere antwoordmogelijkheden, variërend van (zeer) instemmend tot (zeer) afwijzend. Bij elke vraag zal een link komen die verwijst naar het eindrapport van de commissie waar precies staat omschreven waar de zaak om draait. Er zijn vooralsnog zes vragen opgesteld:

 

1. Bent u voor of tegen het instellen van een Senaat nieuwe stijl, zoals door de commissie D&D voorgesteld (eindrapport pag. 100-103)?

 

2. Bent u voor of tegen het opstellen van een Charter, een overeenkomst die schriftelijk de kernwaarden van de UvA vastlegt en voorschrijft (eindrapport pag. 104-105)?

 

3. In het eindrapport van de commissie D&D worden een achttal waarden beschreven die de commissie voorstelt om op te nemen in het Charter. Daarbij worden ook een aantal implicaties van die waarden beschreven. Voor elk van deze waarden vragen wij u hoe belangrijk of onbelangrijk u deze waarden en de opname ervan in het Charter vindt (als u ten minste voor een charter bent, zie eindrapport, pag. 104 – 123).

 

4. De commissie stelt een zestal onderwerpen aan de orde met betrekking tot de toekomstige bestuurlijke organisatie van de universiteit op de verschillende niveaus. De commissie legt u bij elk van deze onderwerpen enkele antwoordmogelijkheden voor (eindrapport tabel 5:2 pag. 136). Voorbeelden zijn vragen over de taken die bestuur en medezeggenschap decentraal en centraal volgens u zouden moeten hebben.

 

5. De commissie D&D onderscheidt vier bestuurs- en organisatiemodellen (eindrapport, pag. 135 – 142):

 

-      Het blauwe bestaande model

-      Het oranje duale model

-      Het gele participatieve model

-      Het groene zelforganiserende model

 

In het referendum zal u worden gevraagd uw voorkeur uit te spreken voor één van de vier modellen. Maar u kunt ook de voorstellen rangschikken in de volgorde van uw voorkeur. Mocht u geen enkel van deze voorstellen steunen dan kunt u dat ook aangeven. U kunt uw antwoord desgewenst toelichten. U kunt ook aangeven geen mening te hebben of voor geen van de vier opties te kiezen.

 

6. Aan het eind van het referendum stellen we enkele achtergrondvragen en kunt u ook zelf opmerkingen over het referendum plaatsen.

 

De vragen zullen rond 23 november via een link worden gemaild naar iedereen met een UvAnet ID. Daar zitten ook nog wat haken en ogen aan, omdat er genoeg mensen zijn die via een omweg bij de UvA werkzaam zijn. Het gaat onder meer om medewerkers van een aan de UvA gelieerde stichting of BV, medewerkers van tandheelkundefaculteit Acta die werkzaam zijn bij de VU, AMC-promovendi die in dienst zijn van een aan het AMC gelieerde BV en ‘gewone’ medewerkers van het AMC, die immers bij het AMC werken. Daar speelt scheidend decaan Marcel Levi nog een rol: hij moet de mailadressen van zijn medewerkers ter beschikking stellen. Dat is tot op heden nog niet gebeurd. ‘We wachten nog op de gegevens van het AMC,’ zegt Hagendijk.

 

Stemrecht

Vooralsnog is het de bedoeling dat studenten en medewerkers die niet automatisch stemrecht hebben zich melden bij de referendumcommissie met het verzoek te mogen stemmen. Hoe de stemming precies wordt georganiseerd zal op korte termijn naar buiten worden gebracht door de referendumcommissie die momenteel een referendumreglement opstelt.

 

Zie hier voor meer informatie over het raadgevend referendum. Op deze pagina staat dat mensen die geen automatisch stemrecht hebben dit tot 15 november kunnen aanvragen. Lisa Westerveld, voorzitter van de commissie D&D, is het niet eens met deze datum. ‘We voeren hierover al de hele dag overleg met de referendumcommissie, want wij vinden dat mensen stemrecht moeten kunnen aanvragen gedurende de hele periode van het referendum.’ Het referendum vindt plaats van 23 november tot en met 11 december.