Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Mats van Soolingen
actueel

‘Het belang van een goed gesprek wordt onderschat’

Max Rozenburg,
9 november 2016 - 13:51

Kun je de UvA inrichten als één groot rondetafelgesprek? Dat gaat Commoning UvA morgen in de Vox-Pop-ruimte op het Binnengasthuisterrein onderzoeken. Sepp Eckenhaussen legt uit wat er precies gaat gebeuren. ‘Het moet het beginpunt zijn van een open dialoog over hoe we de UvA op een positieve en duurzame manier kunnen veranderen.’

Wat is Commoning UvA?

‘De huidige groep Commoners kwam exact een jaar na de Maagdenhuisbezettingen van 2016 voor het eerst samen. We bogen ons samen over één cruciaal vraagstuk: welke structurele verandering moet er plaatsvinden aan de UvA om een nieuwe Maagdenhuisbezetting in de toekomst te voorkomen? Vanuit die kernvraag zijn we aan de slag gegaan. Zowel de Maagdenhuisprotesten als het recente rapport van de commissie Democratisering & Decentralisering geeft volgens ons aan dat er een enorme behoefte is aan gemeenschappelijke besluitvorming. Het belang van een goed gesprek wordt onderschat. Commoning UvA experimenteert daarom met deliberatiemethodes waarbij alle belanghebbende groepen van de UvA bij elkaar aan tafel schuiven en met elkaar in dialoog treden. Zo kom je tot duurzame besluitvorming, omdat iedereen in het proces betrokken is.’

‘De ideeën van het groene model echoën heel erg door in ons gedachtegoed’

Hoe ziet het experiment eruit?

‘We gaan in Vox-Pop verschillende belangengroepen samenbrengen en volgens de future search-methode het verleden, het heden en de toekomst van de UvA onderzoeken. Concreet betekent dat dat we beginnen met het schetsen van het UvA verleden, van 1632 tot nu. Vervolgens gaan we kijken naar het heden: welke belangen zijn er aan de UvA? En dan gaan we door naar de toekomst – welke dromen en aspiraties hebben de belangengroepen? Hoe ziet de UvA er in 2025 uit?’

 

Wie zijn die belanghebbenden?

‘Dat zijn volgens ons studenten, docenten, ondersteunend personeel, management, het bedrijfsleven, de stad Amsterdam en de internationale gemeenschap. We hebben daarom onder andere coöperatiedeskundige Onno van Bekkum; Zef Hemel van de Amsterdam Economic Board, kunstgeschiedenisdocent Christa Maria Lerm Hayes, humanistiekexpert Guido Ruivenkamp en Danna Harmsen die een thesis over de Commons heeft geschreven uitgenodigd. We hebben ook het UvA-bestuur een uitnodiging gestuurd, maar zij zijn niet op onze uitnodiging ingegaan. Dat is jammer, maar niet verrassend.’

 

Wat is het doel van de dag?

‘Het gaat om de zoektocht naar gemeenschappelijke waarden en vanuit dat punt gaan we proberen een visie te schrijven waarin we de verschillende doelen aan elkaar verbinden. Als we het toekomstbeeld eenmaal hebben, zoeken we naar het antwoord op de vraag hoe je die toekomst realiseert. Dat is in principe een dagvullend programma, al kunnen mensen ook halverwege binnenvallen.’

 

Wordt dit georganiseerd in het kader van het aankomende referendum?

‘Niet echt. De ideeën van het groene universiteitsmodel echoën heel erg door in ons gedachtegoed, maar wat we gaan doen is eerder een experiment om te zien of dit een effectieve manier van besluitvorming kan zijn. Wat de uitslag ook is, het referendum is niet het eindpunt van Commoning UvA. Het moet het beginpunt zijn van een open dialoog over hoe we de UvA op een positieve en duurzame manier kunnen veranderen.’