Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Foto: Daniël Rommens
actueel

‘Meer geld voor strategische keuzes en beleid’

Dirk Wolthekker,
26 oktober 2016 - 16:03

Er moet veel meer geld gereserveerd om beleid en strategische keuzes te ondersteunen. Dat vindt de werkgroep die onderzoek deed naar een nieuwe manier om het geld over de UvA-faculteiten te verdelen. Bovendien moeten de faculteiten meer zeggenschap krijgen over de verdeling van onderzoeksgeld.

Onderzoeksgroepen die zich in een keurslijf geperst voelen om specifiek onderzoek te verrichten en zich daardoor aangetast voelen in hun wetenschappelijke autonomie komen in de toekomst wellicht beter aan hun trekken. De werkgroep Allocatiemodel, die gisteren haar advies aanbood aan CvB-vicevoorzitter Hans Amman, stelt namelijk voor een pilot te starten met een alternatieve financiering van onderzoek. Daarbij worden onderzoeksgroepen in staat gesteld ‘zich verder te ontwikkelen’.

 

Eenvoudig en inzichtelijk

Het is maar één van de voorstellen die de werkgroep doet om tegemoet te komen aan de aanhoudende kritiek op het zogenoemde allocatiemodel, de manier waarop het UvA-bestuur de Rijksgelden en ontvangen collegegelden verdeelt over de faculteiten. De werkgroep belegde het afgelopen halfjaar verschillende discussies om ideeën op te halen uit de academische gemeenschap. Daarbij kwam veel kritiek over de huidige interne herverdeling van onderwijs- en onderzoeksgeld, omdat het sommige faculteiten bevoordeelt ten opzichte van andere faculteiten. Een aangepast allocatiemodel moet daar verandering in brengen.

Promotiebonus

Verschillende voorstellen zijn niet bedacht door de commissie, maar zijn het gevolg zijn van Rijksbeleid. Zo wil het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat de promotiebekostigingDe bonus van 95.000 euro die de universiteit krijgt voor iedere afgeronde promotie niet langer naar de faculteit gaat waar de promotie werd behaald, maar over alle faculteiten wordt verdeeld op basis van een driejarig gemiddelde. De werkgroep stelt voor die beleidsverandering te volgen aan de UvA. De bonus gaat overigens naar beneden van 95.000 euro naar 75.000 euro. Dit zal voor de UvA leiden tot een daling van het variabele onderzoeksbudget met 5,5 miljoen euro per jaar.

Om faculteiten niet in de problemen te brengen bij een plotselinge terugval in het aantal studenten mogen zij voortaan hun reserves inzetten

Financiering van onderwijs

Voor het onderwijs blijven het aantal behaalde studiepunten en diploma’s bepalende factoren bij de verdeling van geld over de faculteiten. Volgens de werkgroep bestaat hiervoor ‘brede steun’ bij de academische gemeenschap. Faculteiten krijgen nu nog extra geld per eerstejaarsstudent voor studiebegeleiding, maar in het kader van vereenvoudiging wordt dit afgeschaft.

 

Een groot deel van het onderwijsbudget is variabel en hangt onder meer af van het aantal ingeschreven studenten. Om faculteiten niet in de problemen te brengen bij een plotselinge terugval in het aantal studenten mogen zij voortaan hun reserves inzetten. Nu moest daarvoor eerst nog toestemming van het College van Bestuur worden gevraagd. Historisch gegroeide onderzoeksbudgetten worden afgeschaft en vervangen door beleids- en capaciteitsbudgetten waardoor faculteiten strategische onderzoekkeuzes kunnen maken.

 

Daarnaast probeert de commissie de veel gehoorde klacht dat veel docenten door hun zware onderwijslast niet aan onderzoek toekomen aan te pakken. Ze wil namelijk dat een deel van het onderzoeksbudget afhankelijk maken van het onderwijsbudget dat een faculteit krijgt. Het zal erop neer komen dat voor elke honderd euro onderwijsbudget 25 euro onderzoeksbudget wordt verstrekt. ‘Hiermee kunnen faculteiten de onderzoeksinspanning mee laten bewegen met de studentenaantallen,’ is te lezen in het rapport.

 

Het is de bedoeling dat het nieuwe model in de loop van 2017 ter instemming wordt voorgelegd aan de medezeggenschap en vervolgens in 2018 in werking treedt.

 

Lees hier voor het complete eindverslag van de werkgroep in pdf.