Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Mina Etemad
actueel

‘Door quota is mijn diploma straks minder waard’

Maartje Geels,
22 september 2016 - 12:56

‘Om als universiteit te excelleren heb je diversiteit nodig,’ stelde Gloria Wekker (emeritus-hoogleraar gender & etniciteit aan de Universiteit Utrecht) woensdagavond in het Maagdenhuis. Op de laatste feedbacksessie georganiseerd door de Commissie Diversiteit kwamen zo’n vijftig mensen af.

De feedbacksessie was gericht op vijf speerpunten. Het eerste speerpunt was dat de UvA een goede afspiegeling van de samenleving moet zijn. De UvA is qua zowel studenten- en stafpopulatie nog veel te homogeen, zei Wekker hierover. ‘De norm is mannelijk en wit.’

 

Quota-studenten

Ook werd het egalitaire denken door Wekker aangekaart. ‘Ongeacht je afkomst kun je je hier ontplooien, is de consensus’. De werkelijkheid is anders, vindt de commissie. Hoewel ze wat betreft vrouwengelijkheid een kleine verbetering ziet, blijft de etnische diversiteit sterk achter. ‘Hoe hoger je in de hiërarchie van de UvA terecht komt, hoe minder niet-blanken en vrouwen je tegenkomt’, aldus Wekker. ‘Voor die emancipatie is actieve beleidsvoering nodig, dat gaat niet vanzelf.’ Op lange termijn wil de commissie dan ook dat de UvA diversiteitsquota serieus in overweging neemt.

Op lange termijn wil de commissie dan ook dat de UvA diversiteitsquota serieus in overweging neemt.

Kritiek op die aanbeveling kwam er van Yernaz Ramautarsing, student politicologie en initiatiefnemer van de Facebookpagina ‘Linkse indoctrinatie op mijn universiteit’. Hij stelde dat door quota UvA-diploma’s minder waardevol zullen worden. Studenten met een niet-Westerse achtergrond zouden door zo’n beleid gereduceerd worden tot ‘quota-studenten’ die op de arbeidsmarkt niet serieus genomen worden, betoogde Ramautarsing. Wekker vond juist dat een diversiteitsquotum niet-Westerse studenten vrijheid geeft om zich te ontwikkelen.

 

In de openingsrede van de sessie sprak Wekker ook over het onderzoeksproces dat de commissie de afgelopen zeven maanden gedaan heeft en over de vaak ‘pijnlijke verhalen van studenten’ die aan de commissie werden verteld. ‘Sommige studenten voelen zich buitengesloten,’ stelde Wekker daarover. Niet alleen studenten met een niet-Westerse achtergrond voelen zich vaak buitenstaanders, maar het gaat ook studenten om met een handicap. Nog teveel UvA-gebouwen zijn volgens de commissie niet rolstoelvriendelijk.

Cultuuromslag
Ook de ‘Eurocentrische focus’ in curricula kwam aan bod. Veel studies gaan volgens de commissie uit van een te eenzijdige canon. Naast het uitbreiden van het curriculum volgt iedere student – ongeacht de faculteit - als het aan de commissie ligt straks ook een diversiteitscursus. Ook op die aanbeveling volgde kritiek uit de zaal. De link tussen diversiteit en een technisch vakgebied zoals bijvoorbeeld wiskunde was volgens een student onduidelijk.

Om tot een diverse universiteit te komen is een cultuuromslag nodig, besloot de commissie haar bevindingen. Zulke veranderingen kosten tijd en moeten ook in de toekomst – na het verschijnen van het rapport - goed gemonitord worden door een diversiteitsunit. Het definitieve aanbevelingsrapport verschijnt op 12 oktober.