Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

Update: Raad van Toezicht UvA biedt ontslag aan

10 juni 2016 - 09:57

De Raad van Toezicht van de UvA onder leiding van Atzo Nicolaï heeft zijn ontslag aangeboden. Dat meldt de UvA op haar website. Eerder berichtte NRC Handelsblad op basis van anonieme bronnen. Anders dan het bericht stelt, stappen de toezichthouders niet per direct op, maar blijven de zeven leden voorlopig hun taken uitvoeren tot er vervanging is gevonden.

De Raad van Toezicht trad af na een hoogoplopend conflict met de UvA-medezeggenschap over zijn functioneren. Nadat een bemiddelingspoging was mislukt, dreigden de studentenraad en ondernemingsraad van de UvA met een motie van wantrouwen. Zo ver liet de Raad van Toezicht het niet komen, hij bood vanochtend zelf zijn ontslag aan aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 

Zij ‘respecteert’ het aftreden van de Raad van Toezicht en ’verwacht dat dit kan bijdragen aan het herstel van vertrouwen. De komende tijd zullen betrokkenen, waaronder ik, overleggen over de opvolging van de Raad van Toezicht. Er zit nu een College van Bestuur dat vertrouwen heeft van studenten en docenten. Hiermee is de continuïteit gegarandeerd.’

 

Hele structuur ter discussie

De UvA en HvA hebben ieder een eigen Raad van Toezicht, maar een gezamenlijke voorzitter: Atzo Nicolaï. De drie HvA-leden van de Raad van Toezicht blijven voorlopig aan, maar dat is niet naar de wens van Menno Oldenhof, de voorzitter van de Centrale Medezeggenschapsraad van de HvA (CMR). ‘Atzo Nicolaï moet nu helemaal weg, een eventuele herbenoeming voor de HvA is wat mij betreft niet meer aan de orde.’ Volgens hem is het tijd om de hele structuur tegen het licht te houden. ‘Die gezamenlijke raden van toezicht die officieel elkaar adviseren, dat is niet meer van deze tijd. Ik vind dat alle leden en de hele structuur hiermee ter discussie staan. Het is gewoon klaar.’

 

Pieter Claeys, medewerker van de HvA en lid van de CMR, is het eens met Oldenhof:Het College van Bestuur (CvB) van de UvA heeft inmiddels laten weten de afweging en de beslissing van de RvT respecteert. ‘De volgende stap ligt nu bij de minister van OCW; zij benoemt immers de RvT. Het is goed dat er tijd wordt genomen voor een zorgvuldige overdracht,’ aldus het CvB in een reactie. ‘Voor nu vinden we het belangrijk jullie te laten weten dat het ons als College van Bestuur niet zal afleiden van datgene wat wij essentieel vinden voor de komende periode: aandacht voor toegankelijk en intensief onderwijs, sterk onderzoek, een helder en sociaal personeelsbeleid, internationale samenwerking en het uitbouwen van de verbinding met Amsterdam.’

 

Moet de Raad van Toezicht worden bedankt?

De Centrale Studentenraad en Centrale Ondernemingsraad van de UvA vergaderden vanochtend eigenlijk over het vertrouwen in de Raad van Toezicht, maar dat bleek door de actualiteit achterhaald. Onderwerp werden nu een persbericht, maar dat bleek niet zo gemakkelijk als gedacht. De medezeggenschap was het erover eens dat ze ‘verheugd is dat de Raad van Toezicht is opgestapt’ en dat men ‘teleurgesteld is dat het zover had moeten komen’. Maar met name over de vraag of de Raad van Toezicht bedankt moest worden, en zo ja waarvoor bracht de discussie geen uitsluitsel.

 

In de uiteindelijke persverklaring wordt de Raad van Toezicht ‘gewaardeerd’ om de keuze om ruimte te maken voor vernieuwing. 

De Asva studentenunie bedankt de Raad van Toezicht in haar persbericht niet en stelt dat het tijd is voor een ander soort toezicht. ‘De RvT hoeft nu niet in gesprek te gaan met studenten en medewerkers en weet daardoor niet wat er leeft binnen de academische gemeenschap. Volgens Asva is de grote afstand tot de academische gemeenschap problematisch voor het functioneren van de RvT.’ Bovendien hoopt de Asva op een diversere samenstelling van de Raad van Toezicht, met meer leden die werkzaam zijn (geweest) in het hoger onderwijs.

 

Dit bericht is meermaals geüpdatet met reacties van betrokkenen

 

Lees ook de analyse 'Wie is de baas aan de UvA?'.