Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Philip Mechanicus (cc, via Amsterdams Historisch Museum)
actueel

Expositie over Benno Premsela moet HvA'ers creatiever maken

Daan van Acht,
2 juni 2016 - 14:27

HvA-studenten van de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie (FDMCI) weten te weinig over Benno Premsela, de naamgever van het Benno Premselahuis waar ze in studeren. Daar komt vanaf volgende week verandering in. De tentoonstelling ‘Benno in Beeld’ poogt FDMCI-studenten nader tot Premsela’s denkwijze en identiteit te brengen.

Ron van der Wal, docent concept & creatie aan de HvA, vertelt dat het initiële idee voor de tentoonstelling kwam vanuit het Amsterdam Creative Industries Network. Daar werd opgemerkt dat HvA-studenten die studeren en les krijgen in het Benno Premselahuis nu geen beeld hebben bij de belangrijke Nederlandse vormgever en binnenhuisarchitect. En dat terwijl zijn denkwijze, ontwerpproces en identiteit als voorloper binnen de creatieve industrie van grote betekenis kunnen zijn voor hen, merkt Van der Wal op. ‘Een van Premsela’s bekendste uitspraken was “Be who you are”. Dat sluit aan bij een belangrijke vraag voor studenten, die midden in hun ontwikkeling zitten: Wie ben ik?’

 

Wolkenlamp

Studenten van de Reinwardt Academie in Amsterdam die de minor tentoonstellen volgen, werden gevraagd om de tentoonstelling in te richten. Nog niet zo’n makkelijke klus, geeft Van der Wal aan. ‘Premsela's identiteit is moeilijk in één term te vangen; hij werd door sommigen een kunstpaus genoemd, en was ook een belangrijk voorvechter van homo-emancipatie.’ Centraal in de tentoonstelling staat een van Premsela’s belangrijkste ontwerpen: de Lotek-lamp. Op de begane grond van het gebouw worden zo veel mogelijk van die Lotek-lampen gebundeld, waardoor er een soort grote lampenwolk ontstaat.

 

Maar de lamp, of specifieker het ontwerpproces ervan, dient ook een metaforisch doel. Op de muren van het Benno Premselahuis wordt het ontwerpproces afgebeeld. Van der Wal: ‘Studenten denken vaak: ik heb een idee en voer dat meteen uit. De tekeningen op de muren laten zien hoe Premsela’s proces van idee tot uiteindelijk product verloopt, en dat hij tussendoor nadacht over zijn ontwerp en dat continu verbeterde.’

 

Individuele ontwikkeling

Voor HvA-docent Van der Wal zijn tentoonstellingen als deze - die specifiek op studenten gericht zijn - heel waardevol. ‘Het idee is om hen te inspireren verder te kijken dan hun neus lang is. Het onderwijs is er niet altijd naar ingericht om alle creativiteit uit studenten te laten komen, terwijl individuele ontwikkeling steeds belangrijker wordt. Het gaat niet meer alleen om het behalen van studiepunten, maar ook om wie je bent, welke ideeën je hebt en hoe je je presenteert. Daar ligt voor mij de toekomst van het onderwijs. Met deze tentoonstelling hopen we daar een begin mee te maken.’

 

De tentoonstelling ‘Benno in Beeld’ wordt vrijdag 10 juni officieel geopend en is daarna in ieder geval zes maanden voor iedereen vrij toegankelijk.

Lees meer over