Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

Update: Opkomst verkiezingen studentenraad weer onder 20 procent

Dirk Wolthekker,
19 mei 2016 - 17:36

Bij de vorige week gehouden studentenraadsverkiezingen is de opkomst opnieuw ver achtergebleven bij de verwachtingen van velen: de totale opkomst bleef steken op 19,7 procent tegenover 19,2 vorig jaar. De verdeling van de directe zetels in de centrale studentenraad (CSR) blijft ongewijzigd: drie voor De Decentralen, drie voor UvASociaal en één voor De Vrije Student.

Wederom zijn de studentenraadsverkiezingen uitgelopen op een teleurstelling. Opnieuw is die onder de twintig procent gebleven. Dat dit percentage niet nóg lager is uitgevallen komt vooral door het AMC met een opkomst van 38,7 procent en in mindere mate door tandheelkundefaculteit Acta met een opkomst van 28,5 procent. Bij de verkiezing van de zeven directe mandaten voor de Centrale Studentenraad (CSR) kwam maar 16,0 procent van de kiezers op. Ander dieptepunt: een opkomst van slechts 13,2 procent bij de geëngageerd geachte Faculteit der Maatschappij- & Gedragswetenschappen (FMG).

 

De verhoudingen in de CSR zijn na de verkiezingen niet gewijzigd. Evenals het afgelopen jaar gaan er drie zetels naar UvASociaal, drie naar De Decentralen en één naar De Vrije Student, het studentenzusje van de liberale jongeren in de JOVD.

 

Partij Ons heeft geen enkele zetel gehaald in de CSR. Ook op de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) deed Ons mee, maar ook daar haalde de partij nul zetels. Niet ondenkbaar is dat dit komt doordat de beide voormannen van Ons, Joris van Wouden en Ruud van der Veen, op voorhand hadden aangegeven alleen mee te doen ‘om onze zetels op te halen’. Ze gaven aan verder niet mee te willen doen aan het in hun ogen parlementaire circus van de medezeggenschap en lieten weten hun bestuursbeurs te spenderen aan de strijd tegen fascisme en voor vluchtelingen. Het zal er allemaal niet van komen.

KiesMei heeft zich niet hersteld van de klap van vorig jaar

Humanities Rally Partij

Opvallend is de flinke terugval van Humanities Rally Partij, de partij die vorig jaar zo’n glorieuze entree maakte bij de Geesteswetenschappenfaculteit en direct met zeven zetels in de facultaire studentenraad kwam. Daarmee haalde de partij de absolute meerderheid in de twaalfkoppige raad. De ander vijf zetels gingen toen naar TOF. Dit jaar zijn de rollen omgedraaid: Humanities Rally Partij zakt van zeven naar vier, het gematigder TOF gaat van vijf naar zeven en heeft daarmee dus de absolute meerderheid.

 

Op de economiefaculteit (FEB), de rechtenfaculteit (FdR), de bètafaculteit (FNWI) en het AMC zijn de faculteitspartijen – respectievelijk Lijst Sefa, OpRecht, Lief en MFAS – evenals vorig jaar de sterkste gebleven. In die faculteitsraden hebben de partijen de absolute meerderheid. Bij Acta deed maar één partij mee en die heeft dus ook de absolute meerderheid: ActaBeter bezet zeven van de acht zetels. De achtste zetel blijft zelfs leeg, want de partij bracht maar zeven kandidaten op de been.

 

UvASociaal en KiesMei

Doordat partij KiesMei (eerder: Mei) vorig jaar gedeeltelijk werd gediskwalificeerd van deelname aan de verkiezingen kon UvASociaal haar machtspositie de afgelopen periode uitbreiden: niet alleen haalde de partij vorig jaar meer zetels dan ooit, in de aanloop naar de verkiezingen van dit jaar werden stevige facultaire varianten op poten gezet, die veelal succes hebben, al is het resultaat van vorig jaar niet gehaald: nu UvA-breed 15 zetels, vorig jaar 25. Dat heeft echter grotendeels te maken met de opgeheven lijstverbinding met MFAS.

 

KiesMei heeft zich niet hersteld van de klap van vorig jaar en is zijn ooit zo gevreesde hegemonie – gesproken werd wel eens van ‘Noord-Koreaanse toestanden’ – helemaal kwijtgeraakt: nu acht zetels, vorig jaar negen, maar twee jaar terug nog 35 zetels.

 

Voorzitter CSR

De CSR telt in totaal veertien leden: zeven direct verkozenen en zeven afgevaardigden, namelijk één van elk der zeven facultaire studentenraden. De directe mandaten in de CSR zijn gegaan naar Alex Tess Rutten, Lianne Hooijmans en Daan Doeleman van De Decentralen, Tijmen de Vos, Annabel Wildschut en Marc Dzoljic van UvASociaal en Gerrit Wezelman van De Vrije Student.

 

Verschillende onder hen hebben al ervaring met bestuur en medezeggenschap, zoals Alex Tess Rutten (Asva), Lianne Hooijmans (CSR) en Tijmen de Vos (studentenraad FEB). Zodra alle veertien zetels van de CSR bezet zijn zal er een dagelijks bestuur worden gekozen en dus ook een voorzitter. Naar verwachting zal de strijd om de voorzittershamer gaan tussen Alex Tess Rutten, Lianne Hooijmans en Tijmen de Vos.

 

Update 20 mei 2016 9.30 uur

Rector magnificus Dymph van den Boom ziet aan de UvA-medezeggenschap dezelfde trend als in de landelijke politiek: ‘Dat facultaire partijen zo sterk zijn geworden vind ik op zich trouwens winst, maar het heeft wel geleid tot een echt meerpartijenstelsel en een versnippering van het politieke landschap. Dat maakt het ook moeilijker om als student een keuze te maken en te gaan stemmen.’

 

Die relatie met de landelijke politiek wordt nog verder versterkt door de deelname van het liberale studentenzusje van de JOVD, De Vrije Student. Die haalde gisteren opnieuw één direct mandaat in de CSR, net als vorig jaar. Lijsttrekker Gerwin Wezelman, sinds vandaag lid van de CSR, treurde er helemaal niet om, integendeel. ’De Vrije Student heeft bewezen geen eendagsvlieg te zijn. Ik ga keihard knokken voor studenten, onder meer voor het flexstuderen. Dat vinden wij heel belangrijk. Volgens mij komt het goed met het liberale geluid in de CSR, maar we gaan nu eerst bier drinken.’

 

Lees later vandaag een analyse over de lage opkomst bij studentenraadsverkiezingen.